PST frykter spionasje fra skolevei

En trygg skolevei for Oslo-barn i Nydalen eller et trygt område rundt Politiets sikkerhetstjeneste? Foreldre og PST har kranglet om dette i to år, men nå går saken om en liten gangbro mot slutten.

PSTs lokaler i Nydalen

KONFLIKT: Foreldrene til barneskoleelever i Nydalen ønsker en gangbro over den svært trafikkerte Kristoffer Aamots gate. Men PST sier nei til broa, fordi den vil gå tvers gjennom deres bakgård.

Foto: Knut-Martin Løken / NRK

– Her bygges det en barneskole som skal stå klar til høsten. I området bor det mange familier med barn som skal dit, og vi som foreldre er opptatt av trygg skolevei, sier Elisabeth Quarre Eggen.

Hun og andre småbarnsforeldre i Nydalen vil ha gangbro over svært trafikkerte Kristoffer Aamots gate når nye Fernanda Nissen skole står klar til høsten.

Elisabeth Quarre Eggen

Elisabeth Quarre Eggen er bekymret over at barnas skolevei ikke er trygg.

Foto: Knut-Martin Løken / NRK

Problemet er bare at de møter en mektig motstander, PST.

– Her stiller man barns sikkerhet og PSTs sikkerhet opp mot hverandre. Derfor er situasjonen fastlåst, sier Eggen.

– Sikkerhet først

Veien til den nye gangbroen vil nemlig måtte gå tvers gjennom bakgården til Politiets sikkerhetstjeneste.

Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST

Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST.

Foto: Knut-Martin Løken / NRK

– Dette er en dårlig idé. Broen er planlagt å gå over veien og forbi vårt bygg. Det ønsker ikke vi av sikkerhetsmessige årsaker, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen.

Sommeren 2013 ble det sendt ut nabovarsel i saken og da skrev PST at broen vil medføre en betydelig økning i persontrafikk i umiddelbar nærhet av et skjermingsverdig objekt og at de i tillegg fryktet at broen vil kunne fungere som plattform for anslag, sabotasje eller spionasje mot vesentlige funksjoner.

Uaktuelt for PST

To år senere er saken sendt ut på høring på nytt, men også denne ganger setter PST ned foten.

– Å sette barn opp mot sikkerhetstjeneste er en vanskelig avveining, men vi har ansvaret for sikkerheten rundt vårt bygg. Vi er underlagt objektsikkerhetsforskriften og da er vi nødt til å følge den, sier Bernsen.

Kan stå ferdig om ett år

Det er nå sendt ut nabovarsel for andre gang fordi saksbehandlingen har tatt så lang tid. Men dersom kommunen vedtar broen kan byggingen starte om bare en drøy måned og stå ferdig om 12 til 18 måneder.

Småbarnsforelder Eggen forstår at PST må verne om sine ansatte, men synes kanskje de heller bør vurdere å flytte.

– Hvis det begynner å bli veldig problematisk for PST at mannen i gata kommer litt for nær, så bør de kanskje vurdere lokaliseringen til PST.