– Legger ned etter sommeren

– Vi jobber med å få gjennomført sommerprogrammet neste år. Så legger vi ned, sier styreleder i Rygge sivile lufthavn AS, Svein Hurlen.

Moss Lufthavn Rygge

Ledelsen ved Moss lufthavn Rygge hevder at de vil miste Ryanairs norske base som følge av den foreslåtte flypassasjeravgiften, og at det vil bety nedleggelse.

Foto: NRK

Helt siden nyheten om den såkalte flyseteavgiften kom i slutten av november, har ledelsen for Moss lufthavn Rygge sagt at dette kan bety full stans for lufthavnen.

Årsaken skal være at Ryanair ikke er villig til å ha basefly på Rygge dersom de må legge på billettprisene med 80 kroner.

Det vil bety at trafikken på lufthavnen reduseres kraftig.

Nå konkretiserer styreleder Svein Hurlen i Rygge sivile lufthavn AS at de prøver å redde sommersesongen neste år. Det var Moss Dagblad som først omtalte dette på fredag.

– Mange har allerede kjøpt billetter for flyvninger neste sommer. Vi jobber hardt for at sommerprogrammet for 2016 skal bli gjennomført, det vil si fram til november. Så legger vi ned, sier Hurlen.

Skal på høring

Flypassasjeravgiften vil gjelde for hver passasjer på avganger fra norske lufthavner og er foreslått innført fra 1. april neste år. Avgiften er en del av budsjettbehandlingen i Stortinget nå før jul.

Deretter skal avgiften på 80 kroner ut på høring, ifølge samferdselsdepartementet.

I dag kommer lederen av næringskomiteen på Stortinget, Senterpartiets Geir Pollestad, på besøk til Moss lufthavn Rygge for å tale lufthavnens sak.

Ifølge avgiftsforslaget i statsbudsjettet er det rom for å endre avgiften dersom den får store konsekvenser som man ikke har forutsett. Dette står i innstillingen fra finanskomiteen:

"§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning".

Spørsmålet er derfor om en nedleggelse av en av de to regionale lufthavnene på østlandet er noe regjeringen faktisk ønsker.