Protesterer mot høyhus

Riksantikvaren protesterer mot høyhusene i Bjørvika.

Enerhaugen med høyhus
Foto: Illustrasjon: Placebo Effects AS

Riksantikvaren nekter å godta mer enn to høyhus på over 12 etasjer i Bjørvika, mens planene for den omstridte høyhusrekken ikke har slike begrensninger.

- Dette er uakseptabelt både i forhold til bebyggelsen ellers i byen og for Middelalderbyen, sier Riksantikvar Nils Marstein.

Ikke første gang

Riksantikvaren skriver i en pressemelding at de er svært bekymret for at detaljplanleggingen av Bjørvikas delplaner ser ut til å føre til at presset på volum og høyde i utbyggingen nær Middelalderbyen vil øke.

Riksantikvaren har også tidligere levert innsigelse på reguleringshøyder i Bjørvika. Den gangen ble reguleringsplanen forandret og innsigelsen trukket tilbake.

- Nå er flere av disse forutsetningene borte, derfor reiser vi igjen innsigelse mot reguleringsplanen, skriver Riksantikvaren.

De anmoder også Oslo kommune om å vurdere om dagens eiendomsmarked kan gi grunnlag for å beregne volumbehovet på nytt, både i dette området og i Bjørvika som helhet.