«Der ingen skulle tru at nokon kunne bu»

I Akershus planlegger kommunene stadig boligfelter som er for grisgrendte for Fylkesmannen.

Bjørnholtlia i Hakadal

FOR GRISGRENDT: Her på solsiden i Hakadal vil kommunen tillate 350 nye boliger. Fylkesmannen varsler innsigelse.

Foto: Øvre Romerike Prosjektering

Ellen Lien

IKKE BILBASERT: Vi ønsker ikke flere store, bilbaserte boligområder, sier Ellen Lien hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Foto: Olav Juven / NRK

Folk som bor utenfor allfarvei har blitt en av tidenes seriesuksesser i NRK. Bjørnholtlia i Nittedal kommune blir neppe innslag i «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Men området er likevel for avsides for Fylkesmannen.

– Dårlig kollektivtilbud

– Området har for dårlig kollektivtilbud, konstaterer seksjonssjef Ellen Lien.

– Hvis du bygger mange boliger der, må folk måtte bruke bilen for å komme de stedene de trenger og løse daglige gjøremål. Vi ønsker ikke at det skal bygges store bilbaserte boligområder i vårt område, sier Lien.

Miljøvennlige transportformer vil stå svakt i konkurranse med personbilen som foretrukket transportmiddel i reiser til arbeid og daglige gjøremål.

Fylkesmannen om Bjørnholtlia i Nittedal

Ordfører i Nittedal, Hilde Thorkildsen (Ap), sier at formannskapet mandag vil trosse fylkesmannen. Dermed går saken til mekling.

– Vi har arealknapphet og bare én prosent av arealet tilgjengelig til utbygging. Dette området er hverken i konflikt med jordvern eller natur- og friluftsinteresser. Feltet er ideelt for barnefamilier og folk som er glad i skog og mark.

Hilde Thorkildsen

VIL KJEMPE: Nittedal kommune vil kjempe for landlig boligbygging i Bjørnholtlia.

Foto: Moment Studio/Nittedal kommune

Men fylkesmannen mener at kollektivdekningen er for dårlig og at det ikke holder med pendlerbussen som går der i dag.

– Det kommer to nye, store boligfelt rett ved siden av dette feltet. Ruter har sagt at de vil øke kollektivandelen i Hakadal dersom dette feltet kommer.

– Da er det meningsløst å si at vi ikke har god nok kollektivandel og samtidig ikke legge til rette for at vi kan øke kollektivandelen, sier Thorkildsen.

Økte klimagassutslipp

Bjørnholtlia i Hakadal er langt fra det eneste eksemplet på at Akershus-kommuner vil legge til rette for boligbygging som ifølge fylkesmannen vil føre til mer bilkjøring og økte klimagassutslipp.

Bare det siste året har det vært tilsvarende konflikter i Asker, Ås, Skedsmo, Sørum, Nes og Ullensaker.

Boligområdet vil bli en bilbasert boligsatellitt.

Fylkesmannen om Størsrudåsen i Sørum

Omfanget av nye bilbaserte boligfelt utenfor tettstedsstrukturen er stort og vil bidra til å undergrave kommunens egen strategi om konsentrert knutepunktutvikling.

Fylkesmannen om kommuneplanen i Ås

Dessuten vender fylkesmannen tommelen ned for drøyt 2 000 boliger på Fossum i Bærum fordi kommunen ikke har kommet opp med en tilfredsstillende kollektivløsning.

Ellen Lien sier at kommunene har blitt flinkere til å tenke fortetting rundt kollektivknutepunkter, men at det nok kan være forskjellig oppfatning av hva som er et godt kollektivtilbud.

– En busstopp er ikke nok til å si at her kan vi bygge boliger. Folk gjør mer enn å dra på jobb. De skal på butikken og levere barn på skolen, i barnehagen og på fritidsaktiviteter. Da er det viktig at de kan foreta flest mulig av de reisene på en miljøvennlig måte, sier hun.

Hakadal er ikke Grünerløkka

Men at folk skal kunne utføre sine daglige gjøremål ved hjelp av kollektivtrafikk, sykkel eller til fots, er noe Nittedals-ordføreren fnyser av.

– Det er fullt mulig på Grünerløkka, ikke i Hakadal, sier Hilde Thorkildsen.

Bjørnholtlia mot Varingskollen, Hakadal

DET GODE LIV PÅ LANDET: Nittedal kommune vil tillate 350 nye boliger i Bjørnholtlia, men Fylkesmannen sier nei.

Foto: ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING