Protester mot stupetårnplaner

Planene om et badehus og stupetårn i Moss er nærmest et overgrep og bør stoppes. Det skriver beboere i fire leiligheter ved Fleischers brygge i Moss. De får anlegget nær leiligheten sine. I en uttalelse til planen peker de på at det allerede i dag er mye støy nattetid på grunn av bading og festing. Framfor et stupetårn i Fleiscerhparken ved Mossesundet, ønsker de seg et offentlig toalett i området.