Hopp til innhold

Privat barnehage må tilbakebetale en halv million kroner til kommunen

Bolteløkka barnehage har hatt for lav bemanning, brukt penger på privat bilbruk og oppgitt for høy husleie, ifølge Fylkesmannen. – En viktig seier for hele landet, mener Oslo-ordføreren.

Bolteløkka Barnehage

500.000 KRONER: Den private barnehagen må betale tilbake store summer, etter at Oslo kommune har satt i gang systematiske tilsyn for å sørge for at skattepengene blir brukt som de skal.

Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

Oslo kommune har gjennomført økonomisk tilsyn med totalt ti private barnehager i hovedstaden.

Én av disse, Bolteløkka barnehage, fikk krav om å tilbakebetale 500.000 kroner i offentlig tilskudd til kommunen, men barnehagen anket saken til Fylkesmannen.

Der fikk Oslo og bydel St. Hanshaugen medhold, og dermed ble det bestemt at den private barnehagen må tilbakebetale en halv million kroner.

Privat utbytte av skattepenger

– Vi vet at det er mange kommuner rundt omkring som sliter med å finne ut av hvilke muligheter dagens regelverk gir, sier ordfører i Oslo, Marianne Borgen (SV).

Borgen mener derfor at dette er en svært viktig seier, ikke bare for Oslo, men potensielt for hele landet. Hun håper medholdet vil kunne fungere som en presedens for landet for øvrig.

– Dette handler i bunn og grunn om at fellesskapets midler skal gå til velferd, og ikke til privat berikelse, sier hun til NRK.

Marianne Borgen (SV)

FORNØYD: – Det er klinkende klart at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode, sier ordfører i Oslo, Marianne Borgen.

Foto: Oslo kommune

Svært få kontrollerer

En rapport fra Utdanningsdirektoratet publisert i november viser at private barnehager mottar milliardbeløp hvert år, uten at noen kikker dem i kortene.

Siden 2013 har alle kommuner i Norge hatt ansvar for tilsyn, men svært få har utført kontroller. 99 av 100 kommuner har aldri hatt økonomisk tilsyn.

Skedsmo i Akershus er faktisk den eneste kommunen som har fått tilbakebetalt penger, etter å ha slått fast at tilskuddene ikke kom barnehagebarna til gode.

Husleie, privat bilbruk og lav bemanning

Oslo kommune og Fylkesmannen mener Bolteløkka barnehage har brutt flere vilkår i barnehageloven.

  • Det er ført kostnader i barnehagens regnskap som ikke gjelder godkjent barnehagedrift. Dette gjelder blant annet en bil som har blitt brukt mer privat enn i barnehagen.
  • Barnehagen er belastet med husleiekostnader som overstiger det som ville være fastsatt mellom uavhengige parter.
  • Barnehagens personalkostnader per heltidsplass er vesentlig lavere enn i tilsvarende kommunale barnehager.

Årlig gir Oslo kommune 2,2 milliarder kroner i tilskudd til private barnehager. I tillegg betaler foreldre inn 375 millioner kroner i året.

– Tilsynet med de private barnehagenes økonomi har lenge ligget brakk i Oslo og landet for øvrig. Vi som er politikere forvalter folks tillit til kommunen – og den tilliten vil svekkes om vi ikke sikrer at skattepenger går til formålet, sier ordføreren.

Ytterligere seks økonomiske tilsyn med private barnehager er nå under arbeid.

Bolteløkka Barnehage

BOLTELØKKA: Den private barnehagen holder til i en eldre villa i Eugenies gate.

Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

Drevet i 25 år

Barn mellom ett og seks år går i Bolteløkka barnehage, som ligger i nærheten av Bislett stadion.

– Vi har drevet barnehage her i 25 år. Målet har alltid vært å levere et godt barnehagetilbud til barn i området og det har vi også levert på, sier eier av barnehagen, Lars Erik Muhri Larsen, til NRK.

– Alle kan bli bedre, men vi mener vi leverer i forhold til de krav, pålegg og rammebetingelser vi har å forholde oss til.

– Straffes på grunn av politikk

Muhri Larsen er også svært skeptisk til det kommunen og Fylkesmannen mener om at barnehagen skal ha tatt for mye i husleie og hatt for få folk på jobb.

– Disse vurderingene gjøres rent politisk og det er noe vi må bøte for nå.

Larsen erkjenner at barnehagebilen har blitt brukt mye privat, men understreker at årsaken er at det har vært hensiktsmessig.