Prishopp i bomringen fra neste år

En ny avtale om det omstridte vei- og kollektivprosjektet Oslopakke 3 ble lagt frem torsdag.

Oslo sentrum

Hvordan skal du komme deg dit du skal om noen år? Og hvor mye vil det koste deg? Torsdag legges den reforhandlede versjonen av Oslopakke 3 fram.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Fylkesordfører Akershus Nils Aage Jegstad (H), byråd for miljø og samferdsel i Oslo Ola Elvestuen (V) og vegdirektør Terje Moe Gustavsen la torsdag frem en reforhandlet avtale av den omstridte vei- og kollektivpakken for Oslo og Akershus.

En rekke av de store prosjektene i Oslopakke3 er ikke finansiert i den reforhandlede planen om det omstridte prosjektet. Dette gjelder blant annet E18 gjennom Asker og Bærum, E6 Manglerudprosjektet, Fornebubanen og Ahusbanen.

Alle prosjektene må ha statlige midler det ikke er gitt forsikringer om, mens de to veiprosjektene også krever ekstra bommer. Ny E18 gjennom Asker og Bærum er tidligere beregnet å koste over 18 milliarder kroner.

Lørenbanen, Riksvei 22 og Nye E16 fra Sanvika er blant de store prosjektene som kan settes i gang allerede neste år, ifølge den reviderte avtalen om Oslopakke 3.

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad er fornøyd med at avtalen er i havn.

– Vi legger til rette for mer attraktiv kollektivtransport og bidrar til by og tettstedsutvikling både i Oslo og Akershus, sa fylkesordfører Nils Aage Jegstad da den reviderte planen ble lagt frem.

Artikkelen fortsetter under bildet

Nils Aage Jegstad

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad er fornøyd med at avtalen er i havn.

Foto: Olav Juven / NRK

Prishopp i bomringen fra neste år

Veien fram til en avtale har vært lang, kronglete og preget av pengemangel. Tidligere denne månden ble det kjent at det kan bli 20 prosent dyrere å kjøre bil gjennom bomringen i Oslo, nettopp for å skaffe penger til det kostbare samferdselsprosjektet.

I den nye avtalen som ble lagt frem torsdag kom det også fram at det blir dyrere å kjøre bil gjennom bomringen i Oslo allerede fra neste år.

Prisen per passering økes fra 27 til til 30 kroner og samtidig halveres brikkerabatten. For pendlere med brikke økes dermed prisen for drøyt 21 kroner til 27 kroner.

I den reforhandlede avtalen står det at E18 mellom Asker og Bærum og Manglerudtunnelen skal finansieres med egne bommer, men først etter at veiene står ferdig. I tillegg krever veiprosjektene som nevnt en betydelig sum fra staten, men det har man altså ikke fått foreløpig.

Fornøyd miljøbyråd

Også byråden for miljø og samferdsel i Oslo, Ola Elvestuen, er glad for avtalen.

– 60 prosent av bompengene i Oslopakke 3 vil med denne avtalen gå til kollektivtiltak. Med dette styrkes kollektivtrafikken i Oslo vesentlig ved at vi i de nærmeste årene får nok penger til å ruste opp trikke- og T-bane-nettet og bygge Lørenbanen.

Elvestuen sier også at dette også legger grunnlaget for å kjøpe nye, moderne trikker og å øke kapasiteten på T-banen.

– De neste store kollektivprosjektene etter dette er Fornebubanen og bane til A-hus, sier Ola Elvestuen, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Ifølge Ruter står kollektivsystemet i Oslo-området i fare for å kollapse rundt år 2025 hvis det ikke bygges en t-banetunnel nummer to mellom Tøyen og Majorstua. Ifølge beregninger vil en ny sentrumstunnel koste minst 10 milliarder kroner.

Skal behandles av Stortinget

Oslopakke 3 er plan for samferdsel til over 59 milliarder kroner i Oslo og Akershus.

I år er avtalen reforhandlet og det er den reforhandlede pakken som skal behandles i bystyret i Oslo, fylkestinget i Akershus og i Stortinget.

Forslag til det reviderte prosjektet har en økonomisk ramme på 73,5 milliarder kroner for perioden fram til 2032.