Hopp til innhold

Politiet presser: Beredskapssenteret må bygges raskere

Politiet i Oslo vil at Rom Eiendom, ikke Statsbygg, skal bygge det nye beredskapssenteret på Alnabru. På den måten kan senteret bli ferdig 3-4 år tidligere.

Øvelse Gemini 2009 - politihelikopter tett på

Politiet under trening med politihelikopteret fra øvelsen Gemini i 2009.

Foto: Lars Magne Hovtun / Forsvaret

Etter at 22. juli-kommisjonen la fram anbefalingene sine i august, var nytt beredskapssenter for politiet et av flere tiltak statsminister Jens Stoltenberg annonserte.

Politisjef i Oslo, Hans Sverre Sjøvold

Hans Sverre Sjøvold, politisjef.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Senteret skal inneholde politihelikopter, beredskapstroppen og hundepatruljen, og det skal være med på å sikre raskere utrykningstid for politiet, og bedre treningsmuligheter.

Statsbygg har laget en plan for utbyggingen. Den viser at det kan ta åtte år å få politiets beredskapssenter ferdig.

Politimesteren har sendt brev

Politimesteren i Oslo mener åtte år er alt for lenge, og vil heller at selskapet ROM eiendom skal bygge beredskapssentret. I et brev til Politidirektoratet skriver politimester Hans Sverre Sjøvold:

– Rom Eiendom har i møter angitt en atskillig kortere gjennomføringstid, om lag 4-5 år, skriver Hans Sverre Sjøvold.

Politidistriktet er ikke så opptatt av finansieringsform eller hvilket departement som blir overordnet departement i byggeprosessen. Men i lys av alle de tiltak politidistriktet nå gjennomfører for å bedre byens og landets beredskap er vi svært opptatt av at prosjektet gjennomføres så raskt og effektivt som mulig. Vår anbefaling er derfor at tiltaket gjennomføres i regi av Rom Eiendom AS og at det således finansieres i deres regi. Det betyr at utbyggingen leiefinansieres i sin helhet med fradrag av innledende prosjektering som gjennomføres i regi av Oslo politidistrikt.

Hans Sverre Sjøvold, politimester

– Så lang tid kan det ikke ta

Jan Bøhler (Ap)

Jan Bøhler (Ap).

Foto: NRK

Arbeiderpartipolitiker Jan Bøhler synes Statsbyggs tidsplan på 8 år er veldig urovekkende.

– Så lang tid kan det jo ikke ta, sier Jan Bøhler.

Han mener det er verdt å se på løsningen politiet i Oslo foreslår.

– Det er veldig bra at Oslo-politiet tenker alternativt for å få beredskapssenteret raskere opp. Vi kan ikke akseptere at Statsbygg skal bruke 8-9 år. Vi må finne en bedre løsning enn det, sier Jan Bøhler, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo.

Beredskapssenter på Alnabru

Tomta som politiet skal overta på Alnabru eies av NSBs eiedomsselskap Rom Eiendom.

Foto: Vilde Mikkelsen / NRK