Positive til vindkraft i Aremark

Senterpartiet i Østfold sier ja til utbygging av Kjølen vindkraftverk i Aremark.

Vindmøllepark
Foto: Per Kristian Johansen, NRK

Et enstemmig fylkesårsmøte mener vindmøllene er en mulighet til å redusere klimagassutslippene.

– Dette er også en gyllen mulighet til å styrke kommuneøkonomien, sier Lars Vangen, som sitter i fylkeskommunens klima og miljøkomite.

– Her er det en kjempegod mulighet til å bygge næringsliv i Aremark. Her er det en mulighet til å gjøre noe med klimaproblemene og lage fornybar energi. Her er det også en mulighet for Aremark å sikre sin kommuneøkonomi for uoverskuelig fremtid.

LES OGSÅ:

Mener kommunen bør gå inn som eier

Aremark kommune har innført eiendomsskatt på industri fra og med i år.

Beregninger som er gjort i forbindelse med konsesjonssøknaden til Kjølen vindkraftanlegg viser at to år etter at anlegget står ferdig vil kommune får 10 millioner kroner i eiendomsskatt årlig.

Detter er reelle summer dersom kommunen har maksimal sats for eiendomsskatt. Deretter er anslaget seks millioner kroner per år.

Lars Vangen i Østfold Senterpartiet mener det er flere inntektsmuligheter for kommunen.

– Jeg skulle ønske politikerne snakker om mulighetene dette gir. Kanskje kommunen kan gå inn og eid deler av det. Da ville innbyggerne selv vært med og bestemt og eid det. Da ville inntektene gått rett tilbake til innbyggerne i Aremark, sier han.

Grunneierne er positive

18 grunneiere i nabokommunen Marker vil også bli berørt av en utbygging, men ifølge smaalenene.no er alle sammen positive til planene.

Talsperson og grunneier Gjermund Øistad sier vindkraft betyr et forholdsvis lite inngrep i naturen sammenlignet med mye annen næringsutvikling.

– Dette er en skogteig som har begrensede inntektsmuligheter. Her åpner det seg et nytt potensial. Fordelaktig er det også at utbyggingen sørger for vei innover i terrenget, som senere kan tas i bruk i forbindelse med skoghogst, sier Øistad til avisa.