Polsk trailer sperrer fv. 40

En polsk trailer står fast på fylkesvei 40 mellom Dagali og Skurdalen. Politiet er på stedet. Omkjøring skjer via fylkesvei 120.