Hopp til innhold

Slik skal ransbølgen stoppes

Flere nattbusser, vakthold på sentrale taxiholdeplasser og uniformerte skjenkekontrollører er noen av tiltakene kommunen og politiet vil innføre for å få bukt med ransbølgen i Oslo.

Pressekonferansen om ransbølgen i Oslo

SE VIDEO: Politirådet hadde i dag ekstraordinært møte om ransbølgen i Oslo. Politimester Hans Sverre Sjøvold og byrådsleder Stian Berger Røslan møtte pressen i etterkant.

– Jeg har tro på at vi skal få stoppet denne ransbølgen, sa byrådsleder Stian Berger Røsland (H) da Politirådet i Oslo i dag holdt pressekonferanse med personran i Oslo som tema.

Nå har Oslo kommune og politiet tiltakene klare for hvordan de skal få innbyggerne i hovedstaden til å føle seg tryggere i ukene før jul.

Selv om det til nå i november er anmeldt rundt tre ran per dag, sier byrådslederen at man også må huske på at Oslo tross alt er lite preget av kriminalitet.

– Det er liten sannsynlighet for å bli utsatt for vold og ran i hovedstaden, sier han.

Flere synlige vakter i sentrum

Etter møtet la Politirådet fram flere tiltak, som skal stoppe økningen i personran.

Dette er tiltakene:

  • Flere Oslo-vakter
  • Vakthold ved taxiholdeplasser
  • Flere nattbusser
  • Forskningsprosjekt på motiv bak ran
  • Uniformerte kommuneansatte i gatene

Noen av forslagene er allerede i gang, blant annet styrking av ordningen med Oslo-vakter.

– Vaktene skal være tilstede i bybildet og vi ser for oss en fordobling av dagens kapasitet, sier Røsland.

På dagtid skal tre patruljer med to vakter gå rundt i gatene, mens på nattestid økes beredskapen til seks patruljer.

I de mest hektiske julebordshelgene frem til nyttår blir det også satt inn vakthold ved de mest sentrale taxiholdeplassene.

I tillegg skal det settes opp flere busser på nattestid, slik at folk som er på vei hjem ikke skal bli værende i sentrum.

Et av tiltakene vil også være å uniformere folk fra uteseksjonen og skjenkekontrollører.

– Dette tiltaket hadde vi en viss suksess med under voldtektsbølgen for et par år siden, sier Røsland.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Oslovaktene bli permanent

SE VIDEO: Oslovaktene

Vil kartlegge ranernes motiv

Et av de helt nye tiltakene Politirådet la fram på pressekonferansen var et nytt forskningsprosjekt, som skal undersøke motivet til ranerne.

– Ofte er det økonomiske motiver, men vi vil finne ut hva som skaper dette behovet, sier politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold.

Politiet vet mye om hvem som begår ranene og hvor de skjer, men nå vil de kartlegge hva som motiverer de unge ranerne.

Målet er å finne ut hva de og kommunen kan gjøre for å forebygge enda bedre, og et forslag til prosjektet skal være klart til Politirådet møtes neste gang i desember.

Politiet og kommunen samarbeider allerede om Salto-prosjektet, som har som mål å fange opp ungdom som er på vei inn på feil spor.

– Vi har kontakt med miljøer som kan hjelpe disse ungdommene ut av ranskriminalitet, og vi bruker også store resurser på å sørge for at vi kan reagere raskt når ran skjer, sier politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold.

Han mener videre samarbeid med kommunen er vinneroppskriften.

I tillegg har politiet allerede styrket bemanningen både på patruljering og etterforskning av ranssakene.

Flere gamle anmeldelser

Her i Oslo føler folk seg mest utrygge
Foto: Tom Halsør / NRK

Den store mediaoppmerksomheten rundt ranene fører til at flere anmelder, og politiet får også inn gamle hendelser som ikke tidligere er anmeldt.

– Vi har fått melding om ran helt tilbake til 2012. Mye oppmerksomhet genererer flere anmeldelser og det er positivt, sier Sjøvold.

Han sier de også ser en sammenheng med at det blir anmeldt færre saker fra annen type kriminalitet, når en type kriminalitet øker, og at det spørsmålet også vil bli en del av det nye forskningsprosjektet.

– Innbrudd i boliger, lommetyverier og voldtekter går ned, samtidig som tall på ran går opp. Dette er et interessant fenomen som vi må få mer kunnskap om.

Mindre ungdomskriminalitet

Selv om det er fem år siden sist det har vært like mange ran anmeldt i Oslo som i høst, viser tallene en nedgang i ungdomskriminaliteten.

– Vi ser en nedgang på mellom 20 og 25 prosent de siste seks årene, sier byrådsleder Røsland.

Samtidig er mange av de som er pågrepet for ranene denne høsten ungdom.

Per 1. november var det anmeldt rundt 800 ran, og politiet har pågrepet 22 personer som er mistenkt og siktet for noen av disse.

– Ni av de pågrepne er under 18 år, 14 har norsk statsborgerskap og størstedelen av de mistenkte er født i Norge, utdyper Sjøvold.

Av de som har blitt offer for ranerne er 48 menn og ti kvinner.

Støtte i bystyret

Også i bystyremøtet i dag var tiltakene mot ransbølgen tema. Carl I. Hagen (Frp) viste til et møte i bystyrets samferdsels- og miljøkomité tirsdag ettermiddag, der en samlet komité sa seg villige til å bruke mer penger på styrke nattbusstilbudet fram mot jul.

– Tusenvis av mennesker i denne byen føler seg utrygge. Vi er villig til å tilleggsbevilge midler i 2013 dersom det er nødvendig for å frakte folk trygt hjem, sa Hagen.

Dette er samferdselsbyråd Guri Melby (V) svært glad for.

– I midten av september ble det satt inn leddbusser på alle nattbusslinjer som har stor betydning for kapasiteten. Ruter har dessuten beredskapsbusser stående, sa Melby.

Både Arbeiderpartiet og SV var glad for tiltakene, men var også opptatt av barnevernets rolle i kampen mot ranene.

– Barnevernet må tidligere inn. Når det blir snakk om omsorgsovertagelse eller institusjonsplassering, har mange allerede kommet langt på den kriminelle løpebanen, sa gruppeleder Libe Rieber-Mohn (Ap).

Hun får støtte av gruppeleder Marianne Borgen (SV).

– Det barnevernet og kriminalomsorgen kan bidra med hjelpetiltak i hjemmet, beredskapstiltak eller institusjonsplasser til denne gruppa, sa hun.