Politimesterens pressekonferanse

Klokken 11.30 presenterer politimester Steven Hasseldal sitt forslag til ny struktur for Øst politidistrikt. Du kan se pressekonferansen her.

Øst politidistrikt presenterer hvilke lensmannskontorer de vil legge ned.