Politimesteren: – Den var ikke sendt for å skremme, men for å drepe

Det ble funnet sprengstoff i pakken som ble sendt til politihuset i Ski på onsdag. Politiet mener formålet var at den skulle sprenge og drepe ansatte.

Politimester Steven Hasseldal og politiadvokat Bjørn Thune orienterer fra pressekonferansen i Ski torsdag.

Deler av politihuset i Ski sentrum i Akershus ble sperret av og evakuert i flere timer onsdag formiddag. Årsaken var at det ble funnet en mistenkelig pakke på postmottaket.

Politihuset er hovedkvarteret til Øst politidistrikt som dekker Østfold og store deler av Akershus.

På en pressekonferanse torsdag klokken 13.00 opplyste politiet at det ble funnet sprengstoff i pakken.

– Dette var en skarp bombe som hadde til hensikt å gjøre skade på mennesker. Vi anser dette som et angrep på politiet som hadde stort skadepotensial, sier politimester Steven Hasseldal på pressekonferansen.

Se hele pressekonferansen her:

Det ble funnet sprengstoff i pakken som førte til evakuering av politihuset på Ski onsdag.

Det ble funnet sprengstoff i pakken som førte til evakuering av politihuset på Ski onsdag.

– Ment for å drepe

Ingen personer er så langt siktet eller pågrepet.

Ifølge politimester Hasseldal fulgte det ingen beskjed eller melding med pakken.

– Det var en hjemmelaget sprengladning. Denne var ikke sendt for å skremme, men for å gjøre skade. Det var tenkt at denne skulle gå av og drepe ansatte i politiet. Det er svært alvorlig og et angrep mot demokrati og styresett, sier Hasseldal.

Politimesteren bekrefter at sprengladningen var innstilt slik at den kunne sprenge.

Etter det NRK erfarer var ikke bomben kraftig nok til at hele politihuset ville blitt rammet, men den var farlig nok til at personer ville blitt alvorlig skadet eller drept.

Til tross for at politiet opplyser å ikke ha noen mistenkte i saken per nå, vet NRK at det er flere konkrete navn som nå undersøkes nærmere. Enkelte av disse navnene skal politiet ha hatt på blokka siden onsdag kveld.

Strafferammen for ulovlig befatning med sprengstoff er ti år. Trolig vil etterforskningen kunne utvides til å inkludere andre straffbare handlinger.

Politihuset har satt inn ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte de ansatte fremover. Før pressekonferansen måtte alle journalister gjennom en ekstra sikkerhetssjekk før de fikk gå inn i politihuset.

Kripos er koblet inn

Bombegruppa uskadeliggjorde pakken på onsdag, men kunne ikke fastslå da hva den inneholdt.

De tok derfor med seg deler av pakken for videre undersøkelser.

– Vi har bedt om bistand fra Kripos for å gjennomføre omfattende tekniske undersøkelser av gjenstanden. Det ble funnet en improvisert sprengladning, sier politiadvokat Bjørn Thune på pressekonferansen.

Pakken var adressert til politiet og ble oppdaget rundt nitiden onsdag morgen. Da pakken ble åpnet, vurderte de ansatte på mottaket den som mistenkelig.

– Denne saken har svært høy prioritet hos oss og vi bruker store ressurser på den, sier politimester Jon Steven Hasseldal.

Kripos bistår nå politiet med rådgivning og gjennomgår sprengladningen.

– Vi foretar tekniske undersøkelser av det som var i pakka som ble sendt til politihuset. Den er hos Kripos nå og blir undersøkt, sier Axel Due i Kripos.

– Ubehagelig

På en pressekonferanse torsdag ettermiddag sa Politidirektoratet at det er iverksatt en rekke tiltak for å sikre politiansatte i hele Norge.

– Dette oppleves ubehagelig for våre ansatte, sier konstituert politidirektør, Håkon Skulstad.

Skulstad roste samtidig dem som håndterte pakken ved politihuset på Ski onsdag.

– Heldigvis var de årvåkne. De opptrådte veldig profesjonelt og riktig, uttalte Skulstad.

Han mener at de ansatte sannsynligvis avverget at noen ble skadd som følge av bomben.

Politihuset er Ski er sperret av med bånd etter funn av mistenkelig bombe

Det ble funnet en uidentifisert gjenstand i politihuset i Ski i Akershus onsdag formiddag. Nå viser det seg at pakken inneholdt en sprengladning.

Foto: Freddie Larsen