Politikere forsvarer pengebruk

Fylkeskommunen bruker titalls millioner kroner på at unge skal fullføre videregående skole, men like mange som før faller fra.

Klasserom

Buskerud fylkeskommune bruker titalls millioner kroner på å få elever til å være på skolen, men likevel slutter like mange som før.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

Christopher Amundsen Wand

Høyres Christopher Wand.

Foto: Tomas Moss
Lavrans Kierulf

Lavrans Kierulf fra Fremskrittspartiet.

Foto: Torbjørn Tandberg / Buskerud fylkeskommune

Hver fjerde elev ved den videregående skolen i Buskerud slutter før det er gått tre år. Det skjer til tross for at fylkeskommunen har brukt millioner av kroner de siste årene på å få flest mulig til å fullføre skolen.

– Jeg tror ikke vi har kastet bort noen penger. Vi kan ikke se resultater med en gang. Dette er en sammensatt problem, sier Høyres Christopher Wand.

Bare i år bruker fylkeskommunen over 30 millioner kroner på ulike læringstiltak for å beholde elevene på skolebenken.

Les: Bruker millioner - like mange dropper ut av skolen

– Vi må tenke nytt

Målet til fylkeskommunen er at 75 prosent skal fullføre skolen, men i dag fullfører kun 69 prosent.

– Vi må nok erkjenne at vi ikke har lyktes godt nok. Vi liker ikke tallene når det gjelder hvor mange som ikke fullfører videregående opplæring, sier Lavrans Kierulf fra Fremskrittspartiet.

Kierulf mener det er riktig å bruke penger på å forhindre at elever dropper ut, men åpner for å gjøre ting annerledes enn tidligere.

– Vi gjør mye på dette feltet, men i og med at vi ikke har lyktes, tror jeg vi må gjøre tenke litt nytt, sier Lavrans Kierulf.

Wand fra Høyre mener det er mange som må trå til for at flere skal fullføre skolen. Han viser til et godt skoletilbud, gode bussruter og arbeid for å bedre de unges psykisk helse.

– Vi må gjøre ekstremt masse for å få bukt med frafallet. Her må hele det politiske miljøet trå til for å få det til å bli bedre, sier Wand.