Politihuset i Oslo kan bli flyttet

Både politihuset og Oslo fengsel kan bli flyttet vekk fra Grønland. Begge har store oppussingsbehov, og det kan bli aktuelt å bygge helt nytt.

Oslo politihus på Grønland

KAN BLI TØMT: Over 1.500 mennesker har sitt virke i politihuset på Grønland. Nå kan de få nytt hus.

Foto: Olav Juven / NRK

– Både politihuset og Oslo fengsel er gamle, ganske slitte og umoderne bygg. De tilfredsstiller egentlig ikke kravene til moderne hverken fengsel- eller politikammerarbeid, så det er behov for nye bygg, sier statssekretær Thor Sættem (H) i Justisdepartementet.

Vekk fra Grønland?

Thor Sættem

UTELUKKER INGENTING: Thor Sættem i Justisdepartementet holder alle muligheter åpne når det gjelder politihuset og Oslo fengsel.

Foto: Olav Juven / NRK

Justisdepartementet holder alle muligheter åpne når de nå har satt i gang utredninger av framtida både for politihuset og fengselet.

– Det kan være rehabiliteringer av dagens bygg, det kan være ombygginger, og det kan rett og slett være å bygge helt nytt et annet sted.

– Snakker vi da om nye bygg på den ganske store eiendommen på Grønland eller et helt annet sted?

– Det er det altfor tidlig å svare på. Det kan være et annet sted, men det er heller ikke utenkelig å bruke de tomtene som er der i dag. Jeg er opptatt av nærheten mellom Oslo fengsel og Oslo politikammer, som har en del praktiske sider ved seg, sier Thor Sættem.

Halve fengselet stengt

Det har lenge vært kjent at Oslo fengsel har omfattende moderniseringsbehov, og avdeling A («Botsen») stengte i 2017 blant annet på grunn av store sopp- og råteskader.

I en tilstandsanalyse fra i fjor høst blir situasjonen for den delen av fengselet som fortsatt er i bruk (avdeling B, «Bayer'n») karakterisert som kritisk.

Oslo fengsel

KRITISK: En tilstandsanalyse konkluderer med at noe må gjøres med Oslo fengsel raskt.

Foto: Olav Juven / NRK

Lite skjedd på 40 år

Bjørn Vandvik

40 ÅR: Oslo politihus bærer preg av at det ikke har vært større rehabiliteringer siden byggeåret 1978, ifølge visepolitimester Bjørn Vandvik.

Foto: Olav Juven / NRK

Det som ikke er like kjent er at tilstanden også for politihuset på nabotomta er i ferd med å bli kritisk.

– Huset er fra 1978, så nå er det jo 40 år gammelt. Og det bærer preg av å være 40 år gammelt, sier visepolitimester Bjørn Vandvik i Oslo politidistrikt.

– Det er slitent, og det er behov for oppgradering av hele politihuset. I tillegg er det ikke særlig tidsmessig i forhold til de behovene vi har i dag.

De viktigste utfordringene er alle de store tekniske anleggene som ikke har vært byttet siden byggeåret, vannlekkasjer, fasader, vinduer og tak.

Dovre Group Consulting for Justisdepartementet

Også sikkerheten blir vurdert til å være delvis kritisk. Grunnen er at operasjonssentralen i politihuset er et såkalt skjermingsverdig objekt som ikke er tilstrekkelig beskyttet.

Det er ikke tilfredsstillende perimetersikring, og det er ingen sikkerhetskontroll av de besøkende.

Dovre Group Consulting for Justisdepartementet

Vi være sentralt

Parallelt med at Justisdepartementet finner ut hva som skal skje med politihuset og fengselet, utreder politiet selv hvilke totale eiendomsbehov Oslo politidistrikt har i framtida.

Politidistriktet har i dag lokaler på 27 ulike steder fordelt på 39 leieavtaler. Leieavtalen med Statsbygg for politihuset på Grønland utløper i 2022.

Hvis enden på visa blir et helt nytt politihus, ønsker ikke Bjørn Vandvik å flytte langt.

– Vi vil veldig gjerne være i sentrum. Vi er veldig fornøyd med våre beliggenhet i dag, og det er viktig for oss å være der det skjer mest og er flest mennesker, sier visepolitimesteren.