Politihøgskolen kan bli flyttet til Moss

Moss kaster seg inn i kampen om Politihøgskolen, etter at Regjeringen gjorde det klart at den vil flytte skolen ut av Oslo.

Vurderer ny Politihøgskole

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Thor Kleppen Sættem (i midten), ble invitert til Moss slik at politikerne og utbyggerne kunne vise frem mulighetene.

I dag var statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Thor Kleppen Sættem, på befaring i Moss etter å ha blitt invitert av politikerne. Politiet trener allerede i en nedlagt hangar på Rygge Flystasjon. Dette foreslås nå å bli en del av fremtidens Politihøgskole.

Vil skreddersy politibygg

Jan Erik Kristiansen

Jan Erik Kristiansen, direktør for Moss i Høeg Eiendom, sier at det har vært jobbet en god stund med planene for ny Høgskole i Moss.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Jan Erik Kristiansen, direktør for Moss i Høeg Eiendom, ønsker å skreddersy et høgskolbygg som kan leies ut til Politihøgskolen.

– Dette er et Østfold-initiativ som er viktig for hele Østfold og ikke minst for Mosse-regionen. Det har vært mange nedleggelser av arbeidsplasser og det å bygge politihøgskole betyr at man øker sysselsettingen ganske mye, sier Kristiansen.

Politihøgskolen har flere hundre ansatte og nesten 700 elever. Kristiansen sier de trenger mellom to og tre år på å bygge ny skole.

Les også:

Ser store muligheter

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Thor Kleppen Sættem, sier at det vil ta noen år å få utredet alternativene.

Thor Kleppen Sættem

Thor Kleppen Sættem, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, likte det han fikk se i Moss, men poengterte at ny Politihøgskole er langt opp og frem i tid.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Vi må se på hvilke behov skolen har. Det er en kombinasjon av akademisk utdannelse, så er det Politihøgskolens særegne behov for øvingslokaler og treningslokaler. Det er en veldig spesiell skole naturlig nok, sier han.

Hva ser du av potensial i Moss?

– Her er det et godt utviklingspotensial til selve bygningen og her er nærhet til mulige øvingsområder som er veldig relevante å se på. Og vi som bor i Oslo må tenke at kommunikasjonen til andre steder blir mye bedre enn det det har vært tidligere. Det gjør at steder som Moss er mer aktuelt nå enn for få år tilbake, sier han.

Ønsker samøving mellom etater

Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth, sier at de ønsker seg både et beredskapssenter og politihøgskole i Moss.

Ole Haabeth

Fylkesordfører Ole Haabeth håper at de også kan få et beredskapssenter til Østfold.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Det har vært etterlyst at blålys-etatene øver mer sammen. Tragedien på Utøya viste at det er behov for en større samøving og samkjøring mellom de ulike etatene. Vi har også forsvarets helikopter på Rygge. Det er et supplement til de øvrige etatene, sier han.

Fremtidens Politihøgskole skal utredes i nærmeste fremtid, og det er ikke sikkert den kommer til å være lokalisert i Oslo.

Politiet trener allerede på Rygge, noe politikerne mener taler for at Høgskolen skal flyttes til Østfold.