Politifolk slår alarm: – Mindre nærpoliti med nærpolitireformen

Lensmannskontor legges ned for å frigi ressurser til å få flere politifolk ut. Nå frykter tillitsvalgte i Østfold at det stikk motsatte skjer.

Espen Rekve Litlebø, Egil Landstad, Anders Garberg og Anders Boye Fredriksen

BEKYMRET: Espen Rekve Litlebø (Sarpsborg), Egil Landstad (Fredrikstad), Anders Garberg (Halden) og Anders Boye Fredriksen (Moss) deler bekymringen for at nærpolitireformen gir mindre nærpoliti i Østfold.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Nærpoliti er en grunnstein i politiet. Vi er redde for at den vil bli svekket av reformen slik det ser ut nå, sier tillitsvalgt Espen Rekve Litlebø ved Sarpsborg politistasjon til NRK.

Politiet er i en intensiv omorganisering der distrikter slås sammen og mer enn 100 lensmannskontor legges ned, blant annet alle i Østfold.

Målet er et effektivt nærpoliti der befolkningen bor, og politiet vil frigi ressurser til økt satsing på enkelte typer kriminalitet.

Preger stemningen

Før jul la en intern arbeidsgruppe i distriktet frem forslaget til fremtidens ressursbruk.

Rapporten gjør politiets tillitsvalgte i Moss, Sarpsborg, Fredrikstad og Halden bekymret.

De mener så mye ressurser spises opp av ulike sentrale funksjoner, at antall politifolk som patruljerer vil gå ned.

– Folk vil merke dette ved at vi er mindre synlige. Det vil ta lengre tid før politiet kommer når du trenger hjelp, og vi er mindre til stede i utkantstrøkene, sier Egil Landstad, tillitsvalgt ved Fredrikstad politistasjon.

Den interne rapporten er hemmelig, og ingen ressursvedtak er fattet. Likevel preger den politiet.

– Stemningen har dreid veldig etter at vi fikk se hva det legges opp til. Vi var forespeilet at det skulle satses og bli bedre enn det vi har i dag så vi kan drive nærpoliti etter intensjonen, sier Anders Boye Fredriksen, tillitsvalgt for politiet i Moss.

– Kan bli stående uten bemanning

Spesielt mener de Halden rammes hardt. Kommunen med 30.000 innbyggere risikerer ifølge de fire å bli stående helt uten politibemanning deler av uka.

Samtidig vil patruljene bli pålagt å jobbe etter en metodikk de tror vil innebære mer tidsbruk på hvert oppdrag.

– Politiet er vant til å jobbe med knappe ressurser. Når vi opplever at ressursene vi får blir knappere, så blir vi bekymret, sier Landstad.

Vil ikke konkludere

Steven Hasseldal

MANER TIL RO: Politimester Steven Hasseldal sier det vil bli klart i løpet av våren hvor nært nærpolitiet vil være.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Politimester Steven Hasseldal synes det er synd at de tillitsvalgte trekker konklusjoner allerede nå.

– Vi må vente til vi får budsjettet for 2017, til vi har sett fordelingen av de nye stillingene og til vi ser det store bildet. Det er for tidlig å konkludere hvordan bemanningen vil være på de ulike tjenestestedene. Vi vet heller ikke hva politidirektøren vil foreslå av struktur, sier Hasseldal.

Han innrømmer at reformarbeidet er utfordrende for de ansatte, men maner til tålmodighet.

– Vi prioriterer to ting spesielt. Det ene er det forebyggende arbeidet, og det andre er å sørge for at vi har tilstrekkelig synlig politi.

– Hva er tilstrekkelig?

– Vi holder nå på å ressurssette stabene. Vi er ikke ferdig med å fordele ressursene på de enkelte geografiske enhetene.