Politiets nye super-passmaskin er klar

Snart må alle som skal ha nytt pass bruke en av politiets nye passautomater. Samtidig foreslås det å legge ned 71 passkontor over hele landet.

Politimester i passkiosk

Politimester Steven Hasseldal demonstrerer hvordan de nye passkioskene fungerer under åpningen av passkontoret på Grålum.

Foto: Vilde Elgaaen / NRK

I dag ble de første biometriske passautomatene offisielt åpnet ved Politiets publikumssenter på Grålum i Sarpsborg. Totalt skal rundt 300 slike kiosker plasseres i hele landet.

– Norske pass i dag er gode, men ikke gode nok. Det er svakheter ved dagens pass og dagens system som må utbedres, og det vil bli gjort, sier programdirektør i Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen.

De nye kioskene fotograferer ansikter og skanner fingeravtrykk slik som de gamle gjorde, men i ny innpakning og med mer nøyaktighet.

– Systemet vi har hatt frem til nå tilfredsstiller ikke det internasjonale lovverket, noe som er påpekt av politiet selv og Riksrevisjonen, sier Roll-Matthiesen.

Dyrere enn planlagt

Passkiosk

Skal du søke pass vil det være den nye passautomaten som tar bilde og fingeravtrykk.

Foto: Vilde Elgaaen / NRK

Opprinnelig var det satt av 218 millioner til ID -og passprosjektet. Nå har prisen steget til nesten 600 millioner.

– Det er helt åpenbart at dette vil koste mye mer enn hva det var da man planla i 2012 og 2013, men det programmet vi har i dag har en helt annen karakter enn det man tenkte da, sier programdirektør Roll-Matthiesen.

Overskridelsen på 378 millioner kroner må dekkes innenfor det vanlige politibudsjettet.

– Det er ingen god situasjon, og det er en kostnad som politiet tar selv. Vi ønsker å forvalte kongens mynt på best mulig måte, og dette har vært nødvendig for å kunne levere den kvaliteten som kreves, forteller han.

Færre kontorer

Atle Roll-Matthisen

Atle-Roll Matthiesen er programdirektør for politiets ID- og passprogram.

Foto: Vilde Elgaaen / NRK

Ønsket om å samle kompetanse og innføringen av strenge krav til sikkerhet fører også til at flere passkontor i hele landet blir lagt ned.

Ifølge Dagbladet vil Politidirektoratets forslag om nedleggingen av passkontor gå hardest utover distrikt Vest som mister 15 passkontor, distrikt Sør-Øst som mister 11 og Møre og Romsdal som mister 9.

– Jeg er helt trygg på at det ikke blir for få kontorer. Noen må reise lengre enn det de gjør i dag, men det blir relativt kort reiseavstand for en stor andel av Norges befolkning. Der det er lang avstand vil vi se på kompenserende tiltak, sier Roll-Mathiesen.

Passkranke

Det vil fortsatt være personer bak skranken som vil sørge for at prosessen går fint og som tar betalt for det nye passet.

Foto: Vilde Elgaaen / NRK

Ifølge politiet blir 35.000 norske pass stjålet eller meldt savnet hvert år. De nye biometrikioskene skal sørge for at disse passene ikke kan misbrukes.

– Til syvende og sist dreier dette seg om samfunnssikkerhet, og forebygge og bekjempe kriminalitet, forteller han.