Tar vare på overgrepsetterforskere

Politifolk som etterforsker overgrepssaker trenger oppfølging. Det har Søndre Buskerud politidistrikt erkjent.

Bård Olav Fossan, Drammen politistasjon

Det er krevende for etterforskere å jobbe med overgrepssaker over tid, sier politioverbetjent Bård Fossan.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Derfor har politidistriktet opprettet et eget forum for etterforskere som jobber med seksuelle overgrep, skriver magasinet Politiforum på sine nettsider.

Sterke inntrykk

– Etterforskerne som jobber med overgrepssaker mot barn, har god erfaring med å snakke med hverandre i egne grupper, sier Bård Olav Fossan. Han er leder for avsnittet for taktisk etterforskning.

Illustrasjonsfoto

Politifolkene pådrar seg ofte sterke inntrykk gjennom etterforskningen, inntrykk som må luftes ut.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

Etterforskerne får sterke inntrykk gjennom bilder og bevismaterialer.

– Det er klart vi blir berørt. Denne jobben gir innblikk i en verden som mange ikke vet eksisterer, hvor barn blir utsatt for handlinger som er utenfor den allmenne forståelse, sier politioverbetjent Heidi Beckmann til Politiforum. Hun er etterforskningsleder på overgrepssaker.

Utlufting

Bård Olav Fossan sier det må være en åpen kommunikasjon i gruppa, der ingen blir sittende alene med saker og inntrykk..

– Det gjelder å lufte ut det man ser og det som kan oppfattes som belastende, sier Fossan.

Arbeidsgiversiden har formalisert ei egen gruppe for utlufting. Denne gruppa kalles for Sofus.

– Denne gruppa er åpen for alle, enten man er etterforsker, tekniker, jurister eller på annen måte er involvert i dette fagfeltet. Gruppa gir en mer organisert debrief, sier Fossan.

Får psykologhjelp

– Hender det at dere må ha mer profesjonell hjelp?

– Det hender, og ikke minst i denne gruppa har vi brukt bedriftshelsetjenesten, med psykolog derfra. Det kan også være i andre sammenhenger av forebyggende art, sier Fossan.

– Ser du noen ganger at etterforskerne sliter med inntrykkene?

– Jeg ser at det er preget av det de har vært igjennom. Og så er det et klart mål at vi er i forkant og tar tak i ting før de begynner å slite.

Motiverte etterforskere

Fossan sier at noen etterforskere som bare jobber med overgrepssaker over tid, gjerne flere måneder, opplever det som belastende. Samtidig er etterforskerne veldig motiverte, og så ivrige at de nesten glemmer å gå hjem for dagen.

– Hvorfor er det slik?

– Generelt for etterforskning så er det slik at du blir grepet av det du holder på med. Men her ligger det en ekstra motivasjon i at det er barn som er offer for disse handlingene. Det gjør nok at man blir veldig oppsatt på å stanse overgrepene sier Fossan.

– Det er mange problemstillinger som kan oppstå under veis og i etterkant under etterforskningen av slike saker. Å unngå å ta med seg jobben hjem er viktig, sier Heidi Beckmann til Politiforum.