Politiet råder 2300 pasienter til å sjekke journalen sin

En tidligere fastlege i Sarpsborg er dømt til fire års fengsel for grovt bedrageri av 7,3 millioner kroner. Nå råder politiet pasientene hans om å undersøke sine egne journaler.

Jahn Schei

Politiadvokat Jahn Schei i Øst politidistrikt råder fastlegens pasienter om å dobbeltsjekke opplysningene i sine egne journaler.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

– En stor andel av pasientene har fått ført inn uriktig helseinformasjon, noe som kan få konsekvenser for dem senere, forteller politiadvokat Jahn Schei til NRK.

Rett før påske ble legen fra Sarpsborg dømt til fire års fengsel for grovt bedrageri.

Fastlegen har hatt egen praksis i byen siden slutten av 80-tallet og han var en svært populær fastlege, med mange pasienter.

Men ifølge dommen mot ham, skal mannen ha misbrukt sin stilling og krevd refusjoner for minst 7,3 millioner kroner fra Helfo for konsultasjoner som ikke har funnet sted.

– Det kan være snakk om pasienter som har fått registrert røykeavvenning i sin journal, selv om de aldri har røyket. Pasienter kan også ha fått registrert kortisoninjeksjoner i en vond skulder, selv om dette aldri har skjedd, sier Schei.

Ubehagelig

Saken er anket til lagmannsretten, men politiet går nå likevel ut og ber legens snaut 2300 pasienter om å dobbeltsjekke journalene sine.

– Hvis man får en yrkesskade eller skal skaffe forsikring til barn, så kan det bli bedt om innsyn i legejournalen. Hvis det fremkommer opplysninger i journalen som ikke er riktige, så er det noe forsikringsselskapet kan legge vekt på i sin vurdering, forteller Schei.

Ifølge dommen har flere pasienter gitt uttrykk for at de synes det er ubehagelig å vite at det er registrert uriktige helseopplysninger om dem.

Mistet retten til refusjon

Schei råder nå pasientene til å ta kontakt med sin nye fastlege for å kontrollere opplysningene i journalen.

– Politiet kan ikke gå inn og se på hver enkelt av disse 2300 legejournalene. Dette er etter vår mening noe pasienten selv bør ta opp med sin nåværende fastlege, be fastlegen om å se gjennom journalen deres, og ta en samtale om hva som står registrert der.

Bør helsemyndighetene på banen også?

– Ja, jeg tror nok de bør se på saken og vurdere hva som er riktig å gjøre fra deres side.

NRK har vært i kontakt med Helsetilsynet – som kun vil bekrefte at de har saken til behandling.

Mannen har ifølge Helsetilsynet fremdeles autorisasjon som lege, men han er ikke lenger fastlege i Sarpsborg. Han har også mistet retten til å kreve refusjon fra Helfo.