Færre anmeldte ran i Oslo

Så langt i år er det anmeldt færre ran, tyverier og voldsanmeldelser i Oslo.

Nedgang i antall anmeldelser første del av 2014 hos politiet i Oslo.

Politiet i Oslo la i dag fram halvårsrapporten for anmeldte lovbrudd, og kunne skryte av flere gode resultater.

Statistikken viser en betydelig nedgang i antall anmeldte ran. På ett år har politiet registrert en nedgang på 23 prosent, det vil si en nedgang fra 450 til 346 anmeldelser.

– Det er svært gledelig å se at ransanmeldelsene har gått ned, etter høye tall i fjor, sier Andresen.

20 prosent færre anmeldte voldtekter

Også anmeldelsene for vold har blitt færre.

Fra 1462 anmeldelser for fysisk vold og trusler i første halvår i 2013, har det i år kommet inn 1327 anmeldelser, som betyr en nedgang på 5,7 prosent. Antall anmeldte knivepisoder har gått fra 38 i første del av 2013 til 25 så langt i år.

Det er også færre som anmelder voldtekter med en total nedgang på rundt 18 prosent. I 2014 har det så langt blitt anmeldt 20 færre voldtekter enn året før, med 77 voldtektsanmeldelser.

Selv om antall tyverier for grovt tyveri i villa eller leilighet så vidt har gått opp, har vinningskriminaliteten generelt gått ned. I første del av 2013 ble det lagt inn 10194 anmeldelser for grovt tyveri. I år er det 24,4 prosent færre anmeldelser, som så langt er 7704.

Flere jenter tatt for nasking

Anmeldelser for mishandling i familieforhold har derimot økt. I år har politiet fått inn 287 anmeldelser på dette området fra 239 i fjor.

Antall anmeldte skadeverk har også økt betraktelig med 20 prosent. Ifølge Andresen har økende tagging på T-banen dratt tallene opp.

– Det er særlig snakk om skadeverk på T-banen. Sporveiene i Oslo anmelder dette i bolker, men det en økende bekymring hos dem. Vi må se på hvordan vi sammen kan få ned tallene, sier Andresen.

Flere unge under 18 år har dette halvåret blitt anmeldt for straffbare forhold i Oslo enn i fjor, men det er færre enn i samme periode tidligere år. I år har 1157 forhold og 705 unge blitt mistenkt eller siktet. Ifølge politiet har flere jenter blitt tatt for nasking.

Færre anmeldelser

I løpet av de seks første månedene i 2014 registrerte Oslo politidistrikt til sammen 38 372 anmeldelser.

Dette var en nedgang på 9,2 prosent sammenliknet med samme periode i fjor, sa politiet på pressekonferansen i dag.

Tar kortere tid å oppklare forbrytelser

Også oppklaringsprosenten for forbrytelser økte, ifølge politiet. I første halvår 2013 oppklarte politiet 25,7 prosent av sakene. I første halvår i år har tallet økt til 26,3 prosent.

Det tar også kortere tid å oppklare forbrytelser i Oslo. Sammenlignet med samme periode i fjor, har den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte forbrytelser blitt redusert med 25 dager.

Det var fungerende visepolitimester Roger Andresen og visepolitimester Gro Smogeli som presenterte tallene fra politihuset på Grønland.

NRK har tidligere i dag meldt om nedgangen i antall lommetyverier i Oslo.