Politiet er forberedt på terror

HØNEFOSS/DRAMMEN (NRK): Politiet mener de er godt rustet til å håndtere et eventuelt terrorangrep mot Norge.

Væpnet politi i Oslo.

BEVÆPNET: Norske politibetjenter har vært bevæpnet de siste månedene.

Foto: Junge

Siden slutten av november 2014 har uniformerte politibetjenter i Norge vært bevæpnet. Årsaken er at terrortrusselen mot Norge har økt betydelig.

Politimester Sissel Hammer

Politimester Sissel Hammer i Nordre Buskerud politidistrikt.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Vi er så rusta som vi kan være ut ifra den situasjonen som er nå. Det er en ny virkelig som har vært i Europa i mange år, og som nå har kommet til Norge, sier politimester Sissel Hammer i Nordre Buskerud politidistrikt.

Politidistriktet var langt fra så godt forberedt da terroren rammet Utøya 22. juli 2011.

Les også:

Ny trusselvurdering i februar

Politiet skal være bevæpnet frem til 15. februar. Da skal trusselnivået mot Norge igjen vurderes, og perioden kan bli forlenget.

– Vårt ønske er at vi skal gå tilbake til en normalsituasjon, men så lenge det er behov for bevæpning for å beskytte befolkningen, så er vi selvfølgelig klare til å ta de utfordringene som kommer, sier Hammer.

Visepolitimester Jan Erik Strøm

Visepolitimester Jan Erik Strøm i Søndre Buskerud politidistrikt.

Foto: Nora Brønseth / NRK

Visepolitimester Jan Erik Strøm i Søndre Buskerud politidistrikt sier de bruker mer ressurser på å forebygge terror nå enn tidligere. Han mener de er relativt godt forberedt.

– Problemet er at vi ikke vet når eller hvordan det kommer. Hensikten til terroristene er jo å skape frykt. Det er kompliserte ting å forholde seg til, derfor må vi gå bredt ut og legge beredskapsnivået på et høyere nivå enn det var tidligere, sier Strøm.