Hopp til innhold

Politiet har henlagt Breiviks anmeldelse

Politiet har henlagt Anders Behring Breiviks anmeldelse av Ila fengsel.

Anders Behring Breivik under domsavsigelsen

Politiet i Asker og Bærum mottok 10. januar 2013 en anmeldelse fra terrordømte Anders Behring Breivik angående hans soningsforhold ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Politiet i Asker og Bærum mottok i januar 2013 en anmeldelse fra terrordømte Anders Behring Breivik angående hans soningsforhold ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.

I en pressemelding mandag opplyser politiet at anmeldelsen er henlagt.

– Etter en omfattende etterforskning har vi kommet frem til at det ikke er begått noe straffbart forhold, sier Ingrid Wirum, politimester ved Asker og Bærum politidistrikt.

Politiet har etterforsket saken for å klarlegge om Breiviks soningsforhold er i strid med gjeldende lover og forskrifter, men har altså funnet ut at det ikke er begått noe straffbart.

Saken er derfor henlagt som intet straffbart forhold bevist.

Kritisk til sikkerhetstiltak

Breivik var kritisk til et strengt sikkerhetsregime under sitt opphold i Ila fengsel, og enkeltforhold knyttet til sikkerheten rundt han som innsatt.

Langvarig isolasjon, manglende tilgang til luftegård og fravær av mosjon er blant forholdene som ble nevnt i anmeldelsen.

– Vi har vurdert anmeldelsen hans opp mot gjeldende regelverk og har konkludert med at det ikke er begått noe straffbart fra Ila sin side, eller andre enkeltpersoner som er nevnt, sier Wirum.

Knut Bjarkeid

Direktør Knut Bjarkeid ved Ila fengsel er ikke overrasket at politiet har henlagt saken.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Ikke overrasket

Breivik skrev også i anmeldelsen at soningsforholdene er i strid med menneskerettighetene, og krevde at politiet umiddelbart måtte gripe inn og stanse regelbruddene.

Direktør ved Ila fengsel, Knut Bjarkeid er ikke overrasket over henleggelsen, og sier han setter pris på at politiet har gått grundig til verks i sin saksbehandling.

– Da får vi også en grundig avklaring, sier Bjarkeid.

Han sier erfaringer fra andre land tilsier at denne type saker kan pågå i rettsapparatet i årevis, og at det derfor er viktig at politiet nå har avklart dette i utgangspunktet.

Terrordømte Anders Behring Breivik har nå to ukers klagefrist på henleggelsen.