Huset til Tom Hagen beslaglagt

I tre måneder har politiet nektet Tom Hagen å flytte hjem til Sloraveien 4 i Lørenskog. Nå har de tatt huset i beslag, som trolig vil opprettholdes i minst tre måneder til.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen

BESLAGLAGT: Politiet sier de gjennomfører omfattende undersøkelser i Sloraveien 4.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Det betyr at politiet vil fortsette å nekte Tom Hagen tilgang til eiendommen mens de undersøker stedet.

Det var VG som først omtalte saken.

Politiet mener huset til Hagen er et viktig bevis i drapsetterforskningen.

Politiet mener også det er skjellig grunn til å mistenke at Anne-Elisabeth Hagen ble drept i boligen, og at ektemannen Tom Hagen står bak, ifølge avisen.

Tom Hagen har hele veien nektet for å ha noe med konas forsvinning å gjøre.

Ny runde i retten

Forsvarer Mikkel Toft Gimse sier til NRK at de stiller seg undrende til beslagleggingen, og tar hus-beslaget til retten:

– Da er det er Nedre Romerike tingrett som vil ta stilling til dette. Jeg vil tro tingretten kan behandle dette i løpet av uken, sier Gimse.

Advokat Mikkel Toft Gimse

BEHOV FOR Å FLYTTE HJEM: Forsvarer Mikkel Toft Gimse sier at Tom Hagen har et ønske og behov om å kunne flytte hjem.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Men er ikke det viktigste at saken blir oppklart?

– Absolutt, og Tom Hagen har flere ganger samtykket til at politiet får gjøre undersøkelser i huset. Det vil han fortsatt gjøre, men er det noe mer å finne der? Og hvor lenge kan det være hensiktsmessig å undersøke huset?

– Naturlig nok har Tom Hagen et ønske og behov om å kunne flytte hjem, sier Gimse.

Ransaket flere ganger

Hagens bolig har allerede blitt ransaket flere ganger, etter at Tom Hagen ble pågrepet tidligere i år.

Han ble løslatt fra varetekt i mai, etter at påtalemyndighetens anke ble forkastet av Høyesteretts ankeutvalg. Politiet sa da at boligen fortsatt var et åsted for drap.

Lørenskog-saken. Etterforskere inne i Hagens bolig 28. april.

MULIG ÅSTED: Krimteknikere har tidligere undersøkte hjemmet til Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen.

Foto: Cicilie S. Andersen

Øst politidistrikt opplyste i midten av juli at det kriminaltekniske arbeidet fremdeles pågikk. Av hensyn til etterforskningen ønsker de ikke å si hva slags undersøkelser politiet gjennomfører på stedet.

– Vi synes det er spesielt

Det er gått over ett og et halvt år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Sloraveien 4. Familien Hagen har utlovet en dusør på ti millioner kroner for opplysninger som fører til at hun blir funnet.

Tom Hagen og Anne-Elisabeth Hagen

FORSVUNNET: Ingen har sett eller hørt noe fra Anne-Elisabeth Hagen siden 31. oktober 2018, og politiet har siktet ektemannen for drap.

Foto: PRIVAT

Gimse sier de stiller seg undrende til hva man kan finne i huset så lenge etter forsvinningen.

– Vi synes det er spesielt. De har vært der flere ganger med Tom Hagen sitt samtykke, men ønsker å ha kontroll på boligen i til sammen et halvt år, sier Gimse og legger til:

– Dette mener vi ikke står i forhold til den belastningen det innebærer for Tom hagen å bli nektet å bo i huset sitt.

NRK har foreløpig ikke lykkes i å få kontakt med Øst politidistrikt.