Politiet bygger treningssenter på Rygge

I en fraflyttet hangar på Rygge flystasjon skal politiet i Østfold bygge opp to frittstående leiligheter. Her skal politiets innsatspersonell trene.

Politiet leier hangar for trening

Foreløpig er hangaren tom, men her skal det bygges opp to leiligheter der politiet skal trene.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Inntil nå har Østfold politidistrikt drevet den såkalt operative treningen på ulike steder rundt omkring. Nå blir dette samlet på ett sted. Fra første april får politiet nye treningsfasiliteter. Politidistriktet har inngått avtale med Forsvarsbygg om å leie en hangar på Rygge flystasjon.

– Vi skal også bygge et område der vi kan trene arrestasjonsteknikk. Foreløpig er det ingenting her, sier leder av instruktørvingen i Østfold politidistrikt Geir Strømnes.

Politiet har leid hangar

Politiet har leid en hel, fraflyttet hangar på Rygge flystasjon.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Leiligheter uten tak

Når politiet skal bygge leiligheter, snakker de om frittstående leiligheter inne i hangaren.

– Med hull i taket selvfølgelig, helt åpent, så vi har muligheten til å overvære treningene fra et fugleperspektiv. Det gjør det lettere når vi instruktører skal gi tilbakemelding på gjennomføringen, sier Strømnes.

Viktig å samle treningen

John R. Lunder

Leder av fellesoperativ enhet ved Østfold politidistrikt John R. Lunder.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

På utsiden av hangaren skal politiet disponere et område på 2.3 mål. Både inni hangaren og på området utenfor skal alt fra narkohunder til innsatspersonell få trening.

– Det er av stor betydning at vi får samlet treningen på ett sted i Østfold, sier leder av fellesoperativ enhet ved Østfold politidistrikt John R. Lunder.

Treningssenteret er ikke del av Rygge beredskapssenter, som mange politikere ønsker seg.

– Nei i utgangspunktet er det ikke det. Vi har tegnet en separat avtale med Forsvarsbygg for å få til dette her. Når det er sagt, er det klart at det prosjektet med beredskapssenteret er interessant også for politiet, sier Lunder.