Politiet sender ikke kriminelle asylsøkere ut av Oslo

Asylsøkere som blir tatt for å selge narkotika, kan plasseres på asylmottak utenfor Oslo. Men kun fem ganger har Oslo-politiet tvangsbortvist asylsøkere.

Nigerianske asylsøkere pågripes av politiet i Oslo.

AKSJON MOT ÅPENT RUS-SALG: Her pågriper politiet utlendinger for salg av narkotika i Oslo i november 2013. Politiet i Oslo har tvangsbortvist asylsøkere til mottak utenfor hovedstaden om lag fem ganger siden 2012.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Hjemmelen trådde i kraft i januar 2012. Personer som ikke har opphold i Norge kan ilegges meldeplikt og pålegg om å oppholde seg på et asylmottak utenfor Oslo.

Dersom de reiser tilbake til hovedstaden risikerer de få inntil 18 måneders fengsel.

Tall NRK har samlet inn viser at politiet i Oslo har tvangsbortvist asylsøkere til mottak utenfor hovedstaden maks fem ganger siden 2012.

Jan Bøhler

LITE BRUKT: Oslo-politiet har fem ganger siden 2012 brukt muligheten til å bortvise kriminelle asylsøkere fra hovedstaden til mottak på landet. Dette reagerer Jan Bøhler (Ap) kraftig på.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– Det er ikke godt nok, sier stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) til NRK.

Onsdag skal han ta opp spørsmålet i Stortingets muntlige spørretime.

– Det var politiet selv som etterlyste bedre verktøy for å ta hånd om asylsøkere som selger narkotika i Oslo sentrum. Derfor er jeg overrasket over at ikke hjemmelen tas i bruk oftere, sier Bøhler.

Uttransportering gir større effekt

Påtaleleder Vegard Rødås ved politiets utlendingsseksjon i Oslo politidistrikt mener årsaken til at de ikke benytter seg av hjemmelen oftere, er at bortvisning fungerer dårlig.

– Vi bruker heller ressursene på varetektsfengsling og uttransportering. Utlendinger uten lovlig opphold kan også utvises av landet i lang tid, sier Rødås til NRK.

Ifølge Rødås gir varetektsfengsling fram til dom, soning i fengsel og uttransportering gir større effekt enn et pålegg om å holde seg på et asylmottak.

– Slik vi ser det så har vi ikke tilstrekkelig kontroll på vedkommende når de er på et mottak utenfor Oslo. Dessuten er det ressurskrevende å frakte dem dit.

– Dette kunne fungert bedre dersom det var snakk om lukkede mottak, sier Rødås.

Arbeiderpartiets Jan Bøhler har lite forståelse for argumentene til politiet.

– Hvis kriminelle asylsøkere bryter meldeplikten så kan de fengsles i 18 måneder. Det er en sterk reaksjon, og derfor forstår jeg ikke at det kan være så vanskelig å praktikere, avslutter Bøhler.