Hopp til innhold

Slagene og sparkene hagler mens gutten ligger nede: – Ser ut som MMA-kamper

Barn helt ned i niårsalderen deltar oftere i grove slåsskamper i Østfold-byene. – Brutalt å se så små barn, sier politiet.

Denne slåsskampen i høst mellom ungdomsskoleelever et sted i Østfold endte med slag mot hodet mens en lå nede. Video frigitt av politiet.

To unge gutter barker sammen et sted i Østfold. Den ene får overtaket og slår ned den andre. Selv om gutten ligger nede, hagler slagene og sparkene.

Dette er en av flere videoer NRK har fått tilgang til som viser grove slåsskamper blant barn i ungdomsskolealderen og yngre.

– Det er brutalt å se så små barn i disse settingene, sier politijurist Yvonne Schilling ved Fredrikstad politistasjon.

– Dette er barn som får ødelagt livene sine. Noen ganger ser vi at skadene er omfattende og mulig livsvarige, legger hun til.

Politijurist Yvonne Schilling ved Fredrikstad politistasjon.

Politijurist Yvonne Schilling ved Fredrikstad politistasjon er sikre på at mørketallene er store når det gjelder grove slåsskamper blant ungdomsskoleelever.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Schilling har det siste året hatt flere saker i retten der i hovedsak unge gutter har utøvd grov vold. Men hun har også behandlet saker der barn langt under den kriminelle lavalderen har vært involvert.

De fleste er 14-15 år gamle, men det er heller ikke uvanlig at de er 12-13 år. Men de har også saker hvor voldsutøverne er helt ned til ni år gamle.

– Vi ser saker der både gjerningspersonene og fornærmede blir stadig yngre. Vi ser også mer bruk av våpen eller farlige redskaper som balltre og kniver, sier hun.

Våpenbeslag hos en ung gutt i Østfold.

Disse våpnene ble funnet under en ransaking hos en gutt som hadde vært med i en slåsskamp. Ifølge politiet er våpnene kopier av ekte våpen.

Foto: POLITIET

Blikking og ryktespredning

NRK har vært i kontakt med politiet i de største Østfold-byene. Alle bekrefter at grov vold blant ungdomsskoleelever øker. I Halden har politiet sett gjengtendenser og flere voldelige konflikter i aldersgruppen 14 til 18 år.

I Askim ser politiet at volden blir grovere og gjennomføres av flere ungdommer enn tidligere. De ser også en økning i planlegging av vold på sosiale medier

Det gir blant annet utslag i avtalte slåsskamper der jevnaldrende samler seg rundt i en ring for å heie eller filme.

En av skolene som merker dette, er Haugeåsen ungdomsskole i Fredrikstad. Sosiallærer Jan Christian Häckert har jobbet blant denne aldersgruppen i en mannsalder.

Sosiallærer Jan Christian Häckert sier det har vært en turbulent høst på Haugeåsen skole. Høsten har vært preget av slåsskamper, uro og knuffing blant enkelte elever.

– Det er et mindretall som driver med dette, og det skaper mye uro for resten av elevene, sier sosiallærer Jan Christian Häckert ved Haugeåsen skole i Fredrikstad.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Det er mange år siden vi har hatt en så urolig høst, sier han.

– Det er rene slåsskamper, men også mye knuffing, blikking, ryktespredning og negative meldinger på nettet som gjør at noen avtaler å slåss på fritida.

Tar ansvar utover skoletida

Häckert forteller at flere av de som har vært involvert i slåsskamper har innvandrerbakgrunn. I forrige uke samlet skolen ti av de mest aktive guttene og fedrene deres til et oppvaskmøte.

– De har helt andre normer og holdninger til utøvelse av vold, og det er noe vi må prøve å avlære dem. Jeg synes lærerene her på skolen er veldig flinke til å jobbe med det, sier han.

Selv om slåsskampene ikke skjedde i skoletida, mener Häckert at skolens ansvar strekker seg lenger enn til når det ringer ut for dagen.

– Vi må også involvere oss i skoleveien og fritida til elevene. Jo raskere man reagerer, jo mindre sjanse er det for at sakene blir store, sier han.

Elevgartner Lene Ranheim ved Haugeåsen skole i Fredrikstad.

Elevgartner Lene Ranheim er tett på elevene på ungdomsskolen.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Lene Ranheim er elevgartner ved samme skole og har hyppige samtaler med elevene. Hun forteller at årsakene til slåsskampene er sammensatte, men at noe går igjen.

– Det handler ofte om å vise at man er mann nok, og man er ikke det hvis man ikke tar hevn. Til meg sier de ofte at de ikke har lyst, men at det er gruppepresset som er avgjørende, sier hun.

– Sprer seg fra Oslo

Nylig ble det mye oppmerksomhet rundt volden i Oslo, der grupper med unge menn slo ned fremmede mennesker som gikk for seg selv. Justisminister Jøran Kallmyr etterlyste nye og kraftigere tiltak mot unge lovbrytere.

Vegard Halvorsen er SLT-koordinator (Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak) i Indre Østfold kommune og har jobbet med forebyggende arbeid i ni år. Han sier at det er et mønster at Østfold-byene ofte følger etter Oslo.

– Slåsskampene ligner mer og mer på MMA, sier han.

MMA er en forkortelse for «mixed martial arts» – en fullkontakt-kampsport som tillater både slag og spark.

Før sommeren ble en ung gutt i Askim sparket mens han lå nede. Halvorsen har sett video av hendelsen.

– Det virket ikke som de som filma tok innover seg at de gjorde noe straffbart. For det første sto de i en ring uten å gripe inn eller si ifra til voksne. For det andre bidrar de til at det blir spredd og delt i sosiale medier, sier han.

Halvorsen peker også på at noen av dem som filmer gjør det på «oppdrag» fra den som slåss, og videoen blir brukt til å spre frykt seinere.

Fire tenåringen banker opp en 17-åring i Askim, en femte filmer det hele. Video frigitt av politiet.

Fire tenåringen banker opp en 17-åring i Askim, en femte filmer det hele. Video frigitt av politiet.

– Mørketall

Til tross for at politiet i Fredrikstad har fått inn flere tips om slåssevideoer hver eneste uke de siste månedene, mener politijurist Yvonne Schilling at vi fortsatt bare ser toppen av isfjellet.

– Vi er helt sikre på at det er mørketall. Nettsamfunnene er lukkede samfunn som vi ikke har tilgang til. Det eneste vi kan gjøre er å lære barn og voksne om nettvett, og oppfordre foreldre til å respektere aldersgrenser og holde seg oppdatert på nye plattformer, sier Schilling.

Politijurist Yvonne Schilling og Lars Fosse, leder for forebyggende avdeling ved Fredrikstad politistasjon.

Politijurist Yvonne Schilling sier det går inn på henne å videoene av barn som blir utsatt for grov vold av andre barn. Her er hun sammen med Lars Fosse, leder for forebyggende avdeling ved Fredrikstad politistasjon.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK