Politianmelder Westerdals

Kunnskapsdepartementet varsler krav om tilbakebetaling av nærmere 28 millioner kroner fra Westerdals, og anmelder til Økokrim at skolen har fått uberettiget statstilskudd etter å ha gitt uriktig informasjon til myndighetene.