Hopp til innhold

- Legesekretær tappet pasientopplysninger

Politiet aksjonerte mot tre helseforetak etter at en legesekretær skal ha tappet 2000 pasientjournaler og operasjonslogger fra et konkurrerende foretak.

Journaler

Aleris Helse skal ha blitt tappet for pasientopplysninger om ca. 2000 pasienter.

Foto: Torje Bjellaas / NRK

Aleris Helse AS vant høsten 2009 en anbudsrunde for det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Den ulovlige tappingen av de taushetsbelagte opplysningene skal angivelig ha blitt gjennomført for å gi de tapende private helseforetakene et grunnlag for å klage på at Aleris vant anbudsrunden.

- Skrev ut pasientjournaler

- Det var faktisk Helse Sør-Øst, som utlyste dette anbudet, som gjorde oss oppmerksom på at disse opplysningene var på avveie, sier administererende direktør i Aleris Helse, Grethe Aasved.

Helse Sør-Øst informerte Aleris om at operasjonsdagsbøker og poliklinikkdagbøker for noen av foretakets leger lå ved en av klagene på anbudsrunden.

- Det var helt åpenbart at dette var tatt ut av våre sikre systemer, sier Aasved.

Anbudet skal ha vært på ortopediske tjenester, som Aleris skulle utføre for staten etter anbudet. Verdien på anbudet var ifølge politiet på en halv milliard kroner, fordelt på fire år.

- Tappingen har foregått ved at man har gått inn i pasientjournaler og operasjonslogger og skrevet ut disse fra systemet hos Aleris, noe man ikke har anledning til å gjøre, sier politiadvokat Rangvald Brekke i Finans- og miljøkrimseksjonen ved Oslo politidistrikt.

Ragnvald Brekke

Ragnvald Brekke.

Foto: Holm,Morten / SCANPIX

Sikret bevis

Aleris Helse anmeldte saken i januar 2010, og etterforskningen har styrket mistanken om at en tidligere ansatt hos Aleris Helse AS på oppdrag fra utenforstående, tappet Aleris Helse AS for helseopplysninger om ca. 2000 av foretakets pasienter.

- Så langt viser etterforskningen at det er en tidligere legesekretær i dette selskapet, som har tappet informasjonen på vegne av andre utenfor selskapet, som har fått tilgang til den informasjonen, sier Brekke.

Aleris har i ettertid gått gjennom sine rutiner, men finner at tappingen ikke skyldes noen rutinesvikt.

- Vi har hatt en gjennomgang av våre rutiner, og det er ingen rutinesvikt knyttet til denne saken. Det er en utro tjener som i kraft av sin stilling har tatt disse dagbøkene og gitt de videre ut av huset, sier Aasved.

SE VIDEO: (artikkelen fortsetter under)

Video Politiet aksjonerte mot private helseforetak

Ransaket kontorer

Opplysningene skal ha blitt overlevert konkurrerende private helseforetak og brukt som grunnlag for klage på anbudsrunden som de tapte.

- Vi har etterforsket saken siden januar i år og var i dag ute for å sikre bevis i saken, i form av en ransakingsoperasjon mot de tre helseforetakene, sier Brekke.

Nøyaktig hvordan de tre helseforetakene kan bruke opplysningene i en klage mot Aleris, vet ikke ledelsen i Aleris:

- Vi stiller oss undrende til det. Vi er bare sjokkerte over at disse listene ble tatt ut, vi skjønner ikke hvorfor og vi har valgt ikke å spekulere i det, men overlate det til politiet, sier Aasved.

Legesekretæren ble umiddelbart oppsagt i Aleris. Om hun er eller har vært ansatt hos et av de konkurrerende foretakene, er ikke kjent.

Fem personer siktet

Så langt er 5 personer og tre private helseforetak siktet for grov utroskap eller medvirkning til dette i forbindelse med saken.

- De siktede er leger som er tilknyttet de konkurrerende foretakene, sier Brekke.

Legene og sekretæren som skal ha tappet opplysningene, etterforskes nå for å se om de kan et personlig straffeansvar.

- I tillegg er det også spørsmål om det er grunnlag for såkalt fortaksstraff mot de konkurrerende selskapene som har vært involvert i dette, sier Brekke.

Pasientopplysninger er strengt taushetsbelagt, og de kan bare tas ut av den legen som behandler en pasient.

- Alle andre har ikke tilgang til det. Det er strengt forbundet med straff å begå tapping på den måten, sier Brekke.

- Omfattende uttak

I følge Brekke er det svært omfattende uttak som er gjort:

- Det antas å være cirka 2000 journaler og logger som er tatt ut, tilknyttet ca. 2000 pasienter hos Aleris. Uttaket er et meget alvorlig brudd på taushetspliktreglene etter helsepersonelloven. I tillegg så anser vi at det også er et utroskap mot Aleris når en ansatt begår en slik handling, sier Brekke.

- Hva ble utfallet av dagens aksjon?

- Den kjenner vi ikke utfallet av. Vi har sikret bevis ulike steder, og analysen av det vil vise om det foreligger noe som kan bringe saken videre, sier Brekke.