Pleiere får skuddsikre vester

Drammen kommune har kjøpt inn to skuddsikre vester for å beskytte helsearbeidere mot slag og spark på jobb.

Skuddsikker vest
Foto: Harald Inderhaug / NRK

Gro Prøis, som er hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Drammen, bekrefter at vold, trakassering, og trusler har blitt dagligdags for sykepleiere i kommunen.

- Vi kan oppleve å bli utsatt for klyping, kloring og målretta slag, sier sykepleier Ingunn Eliassen.

 

Sykepleiere i skuddsikker vest
Foto: Harald Inderhaug / NRK

Hvordan opplever du å blit utsatt for slike ting?

- Det er skremmende. En vet ikke hvordan en skal håndtere det. Det er det psykiske som er er verst, det å gå inn å være redd for å bli slått. Det er som regel demente , hvor sykdommen har gått på psyken, som gjør dette. De er ikke direkte slemme, og kan ikke noe for det, for de vet ikke hva de gjør, sier Eliassen.

Redde for voldelige pasienter

Hverdagen til sykepleierne i Drammen er ofte svært tøff. Faren for vold, trusler, og trakassering henger over de daglig. Mange opplever redsel for å behandle pasienter de vet kan være voldlige og farlige.

Gro Prøis, som er hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Drammen, forteller at det har blitt nødvendig å kjøpe inn beskyttelsesutstyr.

- Enkelte steder hvor ansatte har vært utsatt for mye slag og spark har pleierne begynt å bruke vester for å unngå skader. Det er vester som er slag og skuddsikre.

Det er ved Strømsø bo- og servicesenter man, etter å ha testet ut en skuddsikker vest, har kjøpt inn to stykker. Vestene er så lette at de kan bæres under uniformen, og gir effektiv beskyttelse mot harde slag og spark. Dermed unngår de som bærer vestene for eksempel ribbeinsbrudd.

En nødvendighet

Gro Prøis mener det er nødvendig for sykepleiere å gå med slike beskyttelsesvester på jobb, og at det viser hvor vanskelig jobben har blitt.

- Det sier veldig mye om hverdagen og det er trist at noen må gå på jobb med en slik usikkerhet. Det må gjøre noe med miljøet og lysten til å gå på jobb tror jeg, sier Prøis.

 Hovedverneombud Svein Sunne i Drammen kommune forteller at statistikken viser at svært mange sykepleiere, lærere og sosialarbeidere opplever vold i hverdagen.

Illustrasjonsfoto
Foto: Illustrasjonsfoto: Lars Pehrsson / Scanpix

- Det er et høyt tall når det gjelder vold og trusler. 238 hendelser med vold og 24 med både trusler og vold.

Synes du det er et høyt tall?

- Det burde ikke vært et så høyt tall, svarer Sunne. 

Grov vold

Han forteller at det er ganske mange tilfeller av tildels grov vold i bunken med voldsrapporter på kontoret. 

- Det er både slag, spark, kveling og biting. 

Sykepleiernes hovedstillitskvinne, Gro Prøis, tror tallene til hovedverneombudet bare viser toppen av isfjellet. Langt fra alle voldsepisoder blir meldt inn.

- Statistikken sier jo noe, men vi vet at det er underrapportering. Jeg har selv opplevd både slag, kloring og spark. Jeg har vært lite flink til å si fra og sett på det som endel av hverdagen, men skal vi få gjort noe med det så må vi bli flinkere til å rapportere om det, sier Prøis.

Savner opplæring

Ingunn Eliassen, som jobber på Åskollen bo- og servicesenter, forteller at hun savner opplæring i det å håndtere truende og farlige situasjoner.

- Jeg vet at de har trent opp personalet til å takle slike situasjoner andre steder.

Ville du ha trengt et selvforsvarkurs?

- Ja, det kunne jeg nok ha hatt bruk for. Det skjer jo ikke så ofte, men det villle vært fint å hvite hvordan man skulle takle en voldelig situasjon.

Krever handling

Sykepleiernes hovedstillitskvinne, Gro Prøis, vil at kommunen skal gjøre en undersøkelse for å finne ut hvor stort problemet egentlig er.

- Vi mener det er svært viktig når vi ser omfanget. Det skal ikke være slik at de kan bli utsatt for vold. De er der for å yte pleie og omsorg og da bør arbeidsgiver sørge for at de ikke blir utsatt for slike hendleser, sier Prøis.