Pleier skal ha tatt nakenbilder

En hjelpepleier i Drammen kommune tok angivelig nakenbilder av en bruker i et bofellesskap. Kommunen unnlot å anmelde pleieren.

Anne Lene Arnesen Pasientombud Buskerud

Pasient- og brukerombud i Buskerud, Anne-Lene Arnesen er kritisk til Drammen kommune.

Foto: Tonje Grimstad / NRK

Sommeren 2010 ble hjelpepleieren suspendert fra stillingen sin ved et av kommunens bofellesskap. Ifølge Drammens Tidende skjedde det etter at kollegaer av kvinnen rapporterte inn tolv ulike hendelser til kommunen.

Pleieren skal blant annet ha tatt et bilde av en bruker som lå naken med spredte bein. Dette skal ha blitt vist fram til kolleger. Pleieren skal også ha antydet at en bruker burde bli seksuelt tilfredsstilt av en mannlig pleier, skriver avisen. Kvinnen skal også ha sovnet på nattevakt og ikke reagert når alarmen ble utløst.

– Ikke grunnlag for politianmeldelse

Drammen kommune sparket hjelpepleieren i oktober 2010 og rapporterte hendelsene til Helsetilsynet i Buskerud. Men kommunen unnlot å anmelde saken til politiet.

– På bakgrunn av det kommunen visste da vedkommende ble suspendert i juni 2010, vurderte man at det ikke var grunnlag for politianmeldelse, sier informasjonssjef Dag Knutsen-Øy i Drammen kommune til Drammens Tidende.

Det er det eneste kommunen ønsker å si om saken.

Kritisk til kommunen

Statens helsetilsyn ga kvinnen en advarsel, og mente hun hadde brutt forsvarlighetskravet og kravet om omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven. Pleieren fikk allikevel beholde autorisasjonen. Hjelpepleieren avviser overfor Helsetilsynet at hun har gjort noe galt.

Pasient- og brukerombud i Buskerud Anne-Lene E. Arnesen, er kritisk til måten kommunen har håndtert saken.

– Alle mistanker om overgrep bør politianmeldes umiddelbart. Her har kommunen forsømt sitt ansvar for å ivareta de svakeste av de svake, sier hun til Drammens Tidende.