Planter "svartelistes"

Planter og ugress, som har havnet i Østfolds natur takket være menneskene, truer naturlige planter.

Små lupiner med vanndråper
Foto: Hans H. Bjørstad

Østfold-naturen er spesielt utsatt, melder Fylkesmannen i Østfold.

Oportunister

Av Østfolds over 1500 viltvoksende høyerestående planter, har omtrent en tredjedel en forhistorie som kan tilbakeføres til menneskelig virksomhet.

Den såkalte "svartelista" er en oversikt over uønskete arter, som bør aktivt bekjempes i norsk natur eller på utvalgte steder.

En del slike arter er såkalte oportunister med stor spredningsevne. Disse kan utkonkurrere naturlige arter, som dermed må vike unna.

Det høye antallet kulturspredte arter sier litt om hvor påvirket Østfold-naturen er.

Fulgt med båter

Planter har blant annet fulgt med seilskutenes ballastjord eller ved innførsel av tømmer, bulklast, jord- og hagebruksplanter, gressplener ”på rot”. Eksemplene er mange.

Vanlige - og til tider uønskete arter - som vanlig løvetann, skvallerkål, rynkerose og lupiner skyldes mennesket. Lupiner, kjempebjørnekjeks / tromsøpalme og parkslirekne (japanslirekne) spres nå stadig til nye områder.