Bane Nor: – Alle planoverganger skal vekk

Byggingen av dobbeltspor over hele Østlandet vil ikke bare redusere reisetid og øke kapasiteten på jernbanen. Farlige planoverganger blir også borte.

Tog passerer bom i Moss sentrum

Planoverganger innebærer fare for at tog treffer folk og biler. Når dobbeltsporet kommer, forsvinner alle planoverganger.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Det finnes 3145 planoverganger i Norge. En del av dem krysser de mest trafikkerte jernbanestrekningene, der det går regionaltog, intercitytog og lokaltog.

Men noe er på gang.

Strekningene fra Oslo til Lillehammer, Skien og Halden skal de neste 10–15 åra bygges ut med dobbeltspor, den såkalte Intercityutbyggingen.

Sniker seg under bom ved planovergang

Lokførerne i NSB opplever ofte at folk ignorerer advarselen fra både bom og lys på planovergangen nord for stasjonen i Moss.

Foto: FOTO: THERESE LINDAHL / BANE NOR

På disse tre strekningene er det i dag 227 planoverganger, fordelt på 63 på Østfoldbanen, 97 på Vestfoldbanen og 67 på Dovrebanen. Det innebærer alt fra usikrede private planoverganger ved gårdsbruk, til sterkt trafikkerte overganger midt i byer.

Planoverganger er sikret på forskjellige måter, med bommer, med skilting, med lyssignaler og lydsignaler. Felles for alle er at de kan skape farlige situasjoner.

– Fjernes når det bygges ut

Dobbeltsporet er nå på gang i hele Intercityområdet, selv om det er skapt usikkerhet om hvor raskt utbyggingen skal skje.

Jernbanedirektoratet støtter Bane Nors forslag om å utsette ferdigstillelse til Tønsberg til 2025, Hamar til 2026, og Fredrikstad til 2027.

Dobbeltspor med ny undergang.

Her er det bygget dobbeltspor der en mindre vei er langt i tunnel under. Ved Hvalstad i Asker, på banen mellom Oslo og Drammen.

Foto: Vidar Knai / NTB scanpix

Men en ting er sikkert, planovergangene forsvinner, foteller Jarle Midjås Rasmussen, som er prosjektsjef for jernbanebyggingen gjennom Moss.

– Det skal ikke være noen planoverganger på en dobbeltsporet jernbane. Derfor blir alle borte etter hvert som vi bygger, slår han fast.

I disse dager forberedes tunnelinnslaget nord for bysentrum i Moss, og over sommeren starter riving av en hel bydel, der tunnelen for dobbeltsporet kommer ut og den nye stasjonen skal ligge.

Versting i Moss

Moss har en av de mest brukte planovergangene midt i sentrum, like ved stasjonen. Her balanserer toget mellom husene på enkeltspor gjennom byen, og kommer til syne få meter før det passerer planovergangen.

Ifølge Bane Nor er dette en av landets mest belastede overganger, ved at folk krysser sporet selv om bommene er nede.

I 2016 ble det gjort tellinger som viste at bare i løpet av en time tok ti personer seg over denne planovergangen selv om alle sperringer var nede.

Torsdag skjedde det også en ulykke på nettopp denne planovergangen da en bilist ble fanget mellom de to bommene

Føreren kom seg uskadet ut, men bilen ble vraket etter å ha blitt påkjørt av et godstog som kom fra Moss stasjon.

Flere personer prøvde å varsle toget før det kjørte på personbilen. Video: Simen Kristiansen/ Utrykningsnytt

Byplanlegger Terje Pettersen i Moss sier at det skal bli bra å bli kvitt planovergangen.

– Planovergangen er en del av hovedferdselsåra for gående og syklende gjennom byen i tillegg til lokal biltrafikk. Mange har stått og ventet lenge der på å komme over.

Og noen orker ikke å vente og krysser under bommene?

– Ja, og det er skummelt. Særlig nordfra kommer toget fort rundt svingen. En del tar sjansen, og det kan være med livet som innsats. Jeg vet at togpersonell ofte både tuter og vinker på folk som løper over like foran.

Skal fjerne alle

De fleste planoverganger er på private veier. Fra 1998 – 2005 fjernet det daværende Jernbaneverket over 1500 av dem, og arbeidet fortsetter for å bli kvitt alle sammen.

Postbilen kjøre daglig over planovergangen

Bane Nor jobber aktivt med å fjerne små, private planoverganger. Men fortsatt er det nesten 3.000 av dem igjen rundt om i landet.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Det skjer gjerne ved at flere gamle private planoverganger erstattes med én ny undergang eller bro over banen.

Bane Nor skriver på sine nettsider at planoverganger representerer en tredel av dødsrisikoen knyttet til jernbanetrafikk. Statistikken viser at planovergangsulykker tar 3–4 liv hvert år.