Starter planleggingen av nytt vikingmuseum på Bygdøy

Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å starte planleggingen av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy.

Osebergskipet i Vikingskip-museet på Bygdøy.

Osebergskipet i Vikingskipsmuseet blir fortsatt blant samlingens største attraksjoner.

Foto: Erik Thorberg / Scanpix

Flere har etterlyst en større vikingsatsing i Norge. Nå kan et nytt museum på Bygdøy i Oslo bli en realitet.

– Ønsker verdens flotteste vikingmuseum

Oppdraget omfatter i første omgang utvikling av et skisseprosjekt for vikingtidssamlingen.

VIKINGSKIPSHUSET

Det nåværende Vikingskipshuset, tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg, blir en sentral del av den samlede løsningen.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Vi har de største samlinger av skip og gjenstander fra vikingtid i verden og et forsknings- og formidlingsmiljø av høy internasjonal standard, og ønsker oss derfor verdens flotteste vikingtidsmuseum, sier museumsdirektør Håkon Glørstad.

Det samlede bruttoarealet for det nye museumsanlegget er på nær 12 000 kvadratmeter. Over 9000 kvadratmeter av dette er nybygg.

Tre ganger større

Det nye anlegget vil bli tre ganger større enn det eksisterende museet på Bygdøy.

Det nåværende Vikingskipshuset, som er tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg, blir en sentral del av den samlede arkitektoniske løsningen.

I løpet av høsten vil Statsbygg utlyse en konkurranse for oppdraget.

Premissene for konkurransen er under utarbeidelse. Det vil bli lagt stor vekt på kvaliteten på løsninger for det nye anlegget.

Venter på politisk beslutning

Parallelt blir det utarbeidet en reguleringsplan i samarbeid med planmyndighetene i Oslo kommune.

Før igangsetting av detaljprosjektering, må det foreligge en endelig politisk beslutning om realisering av byggeprosjektet.

LES OGSÅ: