Planlegger nye aksjoner

Havnearbeiderene i Drammen planlegger nye aksjoner mot selskapet Holship. Det sier Tommy Mangrud, som er leder av havnearbeiderforeningen i Drammen. Lagmannsretten har gitt havnearbeiderene medhold i at boikott kan brukes. Holship har varslet anke til Høyesterett. Striden handler om at Holship ønsker å bruke egne ansatte til lasting og lossing, mens havnearbeiderene mener jobben må gjøres av dem.