Hopp til innhold

Planlegger nok et dieselsjokk i Oslo

Rushtidsavgift, ekstra dieselavgift i bomringen og femti nye bomstasjoner er ikke nok. Nå planlegges enda en avgift for dieselbilistene i Oslo.

Dieselforbud i Oslo

FORURENSER OSLO-LUFTA: Nitrogendioksyd og svevestøv fra veitrafikken gjør bylufta mer forurenset enn grenseverdiene tillater.

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Strenge restriksjoner på biltrafikken er nødvendig for å gjøre helsefarlig Oslo-luft god å puste i innen 2020, viser en fersk utredning fra Oslo kommune og Statens vegvesen.

Hele byen avgiftssone

Den foreslår å gjøre hele Oslo til en såkalt lavutslippssone også for lette dieselbiler så fort som mulig. For å bevege seg inne i sonen, må dieselbilister betale en særskilt forurensningsavgift gjennom et oblatsystem.

Foreløpig er en slik avgiftssone kun på trappene for tunge kjøretøyer, men utredningen anbefaler at dette utvides til å gjelde også dieseldrevne personbiler.

– Vi ser at også de lette dieselbilene bidrar ganske mye til eksosutslippene i Oslo, og at andelen øker når de tunge kjøretøyene forurenser mindre, sier overingeniør Susanne Lützenkirchen i Bymiljøetaten, som har ledet arbeidet.

– For å komme fortest mulig under grenseverdiene, er man nødt til å gjøre noe både med de tunge og lette kjøretøyene, sier hun.

Susanne Lützenkirchen

TUNGE OG LETTE: Susanne Lützenkirchen i Bymiljøetaten har ledet arbeidet med utredningen som anbefaler avgiftssone også for lette dieselbiler.

Foto: Olav Juven / NRK

Statlig krav

Utredningen beskriver hvilke tiltak som må gjennomføres for å overholde grenseverdiene for NO2 og svevestøv innen 2020, slik staten har pålagt Oslo.

En lavutslippssone vil komme i tillegg til prisøkningene i bompengesystemet. Til helgen blir det innført rushtidsavgift og en særskilt dieselavgift i bomringen. I 2019 kommer det over femti nye bomstasjoner.

– Man ser at det ikke er nok til å komme under grenseverdiene innen 2020, sier Susanne Lützenkirchen.

Nok er nok

NAF mener at de som må kjøre bil for å få hverdagslogistikken til å gå opp, og som ikke har råd til å bytte ut dieselbilen, blir rammet hardt nok med de endringene som allerede er på trappene.

Inger Elisabeth Sagedal

NOK ER NOK: Det holder med de restriksjonene på personbiltrafikken som allerede er innført, sier Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

Foto: Erik Norrud / NAF

Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal ber politikerne besinne seg før de innfører flere restriktive tiltak rettet mot privatbilistene.

– Det er mange ting på gang; tidsdifferensiering, miljødifferensiering og på sikt nye bomsnitt. Vi har miljøfartsgrenser og piggdekkavgift.

– Samtidig ser vi at folk omstiller seg, kjøper miljøvennlige biler og at personbiltrafikken går ned. La oss se på effekten av de tiltakene som allerede er vedtatt før man finner på nye ting, sier Sagedal.

Usikkert når

Daniel Rees

TUNGE FØRST: Byrådssekretær Daniel Rees (MDG) jobber for en tungbil-sone allerede til vinteren.

Foto: Alex Asensi

– For oss er det helsa til innbyggerne som står øverst. Vi kan ikke ha det sånn at astmatikere, barn og eldre må holde seg inne på grunn av dårlig luft, sier byrådssekretær for miljø og samferdsel, Daniel Rees (MDG).

Han kan likevel ikke si når en lavutslippssone også for lette kjøretøyer kan være aktuelt.

– Vi har nå fullt fokus på å få opprettet en lavutslippssone for tyngre kjøretøy fra førstkommende vinter.

– I byrådsplattformen sier vi at målet er en fossilfri sone innenfor Ring 3 innen 2024. Akkurat når en lavutslippssone for lette biler vil innføres, og innretningen på denne, må vi komme tilbake til, sier han.