Hopp til innhold

Planlegger tre private muslimske skoler i Oslo

Tre muslimske miljøer jobber med å etablere muslimske privatskoler i Oslo der det skal legges vekt på islam og hvor barna skal lære arabisk i stedet for europeiske fremmedspråk.

En gutt studerer Koranen

De muslimske skolene skal være et alternativ til foreldre som ellers hadde sendt barna sine på madrassaer i utlandet.

Foto: ADREES LATIF / Reuters

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Norges eneste muslimske grunnskole, Urtehagen, måtte stenge i 2004.

Siden har det ikke vært slike skoler på norsk jord. Det vil tre muslimske miljøer gjøre noe med. Den første muslimske skolen kan åpne allerede neste høst, skriver Aftenposten.

Utdanningsdirektoratet har gitt godkjenning til Fredsskolen, som håper å kunne åpne dørene neste år.

Skolens kontaktperson Tariq Moazzem vil ikke bli intervjuet på telefon om skoleplanene, men har svart Aftenposten på e-post.

Der kommer det fram at skolen skal være basert på muslimsk tro og lære og at utdannelsen skal baseres på islam. Skolen skal etter planen ha rundt 200 elever og arabisk skal være fremmedspråk.

I stedet for madrassaer

Mevlana skole er den andre planlagte skolen. Foreningen for kulturelt mangfold står bak.

En søknad ble sendt i vår, men skal nå være trukket tilbake. Planen er å søke på nytt til våren hvis all dokumentasjon da er på plass.

Skolen skal ligge i Alna bydel og ha 150 elever. Barna skal lære tyrkisk og/eller arabisk.

Mevlana skoles kontaktperson Ali Karaboga vil heller ikke bli intervjuet på telefon og har svart avisen på e-post. Han uttaler det samme som Moazzem.

De to skolene mener videre at de vil være et alternativ for muslimske foreldre som ellers ville ha sendt sine barn til madrassaer i utlandet.

Den tredje skolen som planlegges har sitt utspring i miljøet rundt Urtehagen. En søknad skal sendes til våren. Skolen skal ha 200 elever og arabisk skal være fremmedspråk.

Trond Ali Linstad er styreleder for stiftelsen Urtehagen.

Islamsk livssyn

– Så vidt jeg forstår, vil alle fag stort sett bli de samme som i norsk skole, bortsett fra livssynsfaget, som blir erstattet av islam. I tillegg vil det bli undervist i arabisk i stedet for tysk og fransk, sier Linstad.

Han mener at muslimske grunnskoler kan bidra positivt med integrering av barn med innvandrerbakgrunn.

– Hvis barnas bakgrunn og identitet blir styrket og verdsatt, er det lettere for dem å møte storsamfunnet på en god måte. Hvis ikke kan det skape frustrasjoner og uro. Barna kan havne i gatene og på Oslo City, sier Linstad.