Planlegger et bygg til på Kalnes

Sykehuset Østfold planlegger å sette opp et nytt bygg på 7.000 kvadratmeter på Kalnes. Bygget skal huse sykehusets administrasjon.

Sykehuset Østfold Kalnes oppføring

Administrasjonen har foreløpig fått plass i brakker som ble satt opp i forbindelse med anleggsarbeidet på sykehuset.

Foto: Remi Drageset / NRK

For et par uker siden flyttet pasienter, leger og pleiere inn i et flunkende nytt sykehusbygg på Kalnes i Sarpsborg. Men for de ansatte i administrasjonen ventet en noe kummerligere tilværelse. De flyttet inn i brakker, som opprinnelig ble satt opp i forbindelse med anleggsarbeidet.

– Dersom alt går etter planen, og vi får godkjent finansieringsplanen neste år, kan vi starte bygging i løpet av første halvår 2017, sier prosjektdirektør Tore Dag Olsen ved Sykehuset Østfold.

Skulle ha kontorer i Sarpsborg

Det nye administrasjonsbygget er planlagt bygd inntil det nye sykehuset, på nordøst siden.

– Hvorfor ble det ikke bygget et administrasjonsbygg samtidig med byggingen av sykehuset?

– I utgangspunktet var det ment at administrasjonen skulle sitte i det gamle sykehuset i Sarpsborg. Så ble det bygget besluttet solgt til Sarpsborg kommune. Derfor har vi arbeidet med en løsning for å få et administrasjonsbygg på plass på Kalnes, sier Olsen.

Færre parkeringsplasser

Samtidig er det klart at det nye sykehuset mister 230 parkeringsplasser fra årsskiftet. Det har sammenheng med at sykehuset har leid en stor parkeringsplass, og denne leieavtalen går ut.

– Det vil likevel være nok parkeringsplasser, tror FM-direktør Trond Smogeli.

Samtidig med at det blir færre plasser, kommer det også til å være færre entreprenører og ansatte i byggorganisasjonen.