Planlegger å spare inn millionbeløp

Styret ved Oslo universitetssykehus vedtok i dag at de skal gå med 175 millioner kroner i overskudd neste år. Ansattrepresentanter i styret frykter at det nye budsjettet vil gi lengre ventelister, dårligere pasientbehandling og økt arbeidspress.