Hopp til innhold

Planer om biogassanlegg truet

Manglende forutsigbarhet om avgift på biogass kan stoppe Oslos planer om biogassanlegg. Det blir ikke avgift på biogass neste år, men regjeringen kan innføre biogassavgift i fremtiden.

Buss fra Ruter
Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Samferdsel og miljøbyråd Jøran Kallmyr, mener det ikke er forsvarlig av kommunen å bygge et biogassanlegg til en halv milliard kroner uten en garanti fra regjeringen om at biogassavgift ikke innføres.

– Hvis regjeringen virkelig vil noe med miljømålsettingene sine så må de gi oss en langsiktig politikk der de sier at biogass ikke blir avgiftsbelagt i hvert fall ikke på 10 år. Vi trenger denne forutsigbarheten for å bygge et biogassanlegg til flere milliarder.

Tror avgift vil innføres

Det blir ikke avgift på biogass neste år, men regjeringen gir heller ingen garanti for at biogass skal være avgiftsfritt i fremtiden.

Jøran Kallmyr

Samferdsel og miljøbyråd Jøran Kallmyr

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Kallmyr tror likevel regjeringen vil innføre biogassavgift på sikt og at de kommer til å bruke den samme argumentasjonen som ble brukt i forbindelse med innføringen av biodiesel.

– Jeg tolker det brevet som at regjeringen har tenkt å innføre biogassavgift, men at de vil kalle det en veiavgift. Trolig blir det en halv dieselavgift på biogassen også, det er jeg ganske sikker på.

Byggestart neste år

Oslo kommune forhandler i dag med to kommuner, Sørum og Nes, om lokalisering av biogassanlegg som skal produsere biogass og biogjødsel av matavfall. Byggestart er satt til mai neste år.

Les også: Biogassanlegget ut av byen?

Matavfallet skal komme fra Oslos innbyggere, fra andre kommuner og fra næringslivet. Planen er at 300 busser i Oslo skal bruke biogass fra anlegget på tanken i fremtiden.

– Vi må vurdere om det er økonomisk lønnsomt å bygge anlegget hvis avgiften blir innført. Vi kan ikke påføre Oslo kommune sine innbyggere et kjempe tap økonomisk bare fordi regjeringen skal ha miljøavgiftene sine på noe som er veldig miljøvennlig.

Ingrid Baltzersen fra Rødt, mener biogassanlegget til Oslo ikke er bygd for å drive butikk, men for å gjøre noe nyttig med søppelet vårt istedenfor at det skal forurense.

– Jeg er enig med Kallmyr i at det kommer til å bli noe mindre lønnsomt enn det han hadde tenkt hvis det blir en avgift, men vi bygger anlegget for å håndtere søpla vår.


Rammer busstilbudet

Kallmyr understreker at dersom kommunen må betale avgift på biogassen, vil det gå utover blant annet busstilbudet.

– Hvis vi må betale 150 millioner kroner i avgift så må vi enten redusere busstilbudet, sykehjem- eller skoletilbud hvis vi skal gjennomføre en satsning på biogass, sier han.

Regjeringen gir ingen garanti for at avgiften ikke innføres i fremtiden, men de sier heller ikke konkret at den vil bli innført. Kallmyr mener imidlertid at ingen avgift inntil videre ikke er godt nok.

– Det at regjeringen ikke innfører avgiften i 2010 er en ting, men sånn jeg ser det står det i brevet at de prinsipielt har en slik avgift på alle typer drivstoff og det gir oss ingen forutsigbarhet.

Vil ikke endre som Uniol

Kallmyr frykter at avgiften vil bli innført etter at anlegget er planlagt ferdigstilt i 2012.

– Vi har ikke lyst å havne i samme situasjon som det Uniol nå har som må legge ned fabrikken sin når de har satset på et miljøvennlig produkt.

Kommunen skal nå se nærmere på hva en eventuell avgift vil si for økonomien.

– Vi vil nå se nærmere på hva en biogassavgift vil bety for oss. Hvis avgiften betyr en ødeleggende økonomi så kan vi rett og slett ikke bygge anlegget. Det har vi ikke råd til uten at det går ut over andre prioriterte områder.


Baltzersen mener planleggingen av anlegget og byggestart har tatt for lang tid og vil i dag ta opp saken med Kallmyr på et møte i Samferdselskomiteen.

– Jeg håper at partier som sammen utgjør er flertall i bystyret vil gi signaler til Kallmyr om å legge denne problemstillingen dø og heller bestemme seg for hvor anlegget skal bygges.