Pilotkommune mot tvangsekteskap

Drammen blir pilotkommune mot tvangsekteskap

Karita Bekkemellem og ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen
Foto: Hanne Kari Fossum / NRK

Karita Bekkemellem vil at resten av landet skal lære av det arbeidet Drammen gjør for å hindre at ungdom blir giftet bort mot sin vilje.

 

Mandag ble landets første forskningsrapport om tvangsekteskap presentert. Og forskerne hadde valgt Drammen som arena for presentasjonen, nettopp fordi kommunen allerede har kommet et stykke på vei med denne problematikken.

Ordfører og politi informerte

Barne- og likestillingsministeren fikk i tillegg til rapporten også informasjon av ordføreren i Drammen og politiet i Søndre Buskerud politidistrikt om det samarbeidet de har.

Ordfører Tore Opdal Hansen sa at Drammen med sine 10 000 innbyggere med minoritetsbakgrunn har behov for et offentlig apparat som kan takle litt andre situasjoner enn det en har vært vant til tidligere.

- Vi har derfor etablert arenaer på tvers av faggrupper og for politiet og kommunens hjelpeapparat har vi klart å skape en samarbeidsplattform, sa han.

Redd for ferieturen

Opdal Hansen nevnte blant annet at det er jenter i kommunen som er redd for at ferieturen skal kunne bli en tur inn i tvangsekteskap.

Ifølge leder av krimavsnittet ved Søndre Buskerud politidistrikt, Nina Bjørlo, er politiet glad for at kommunen er langt fremme i samarbeidet om disse sakene, men hun synes likevel at det er langt igjen.

- Loven kom i 2003 og da er det et tankekors at det på fire år kùn har kommet en dom, sa Bjørlo.

Nedprioritert kvinneproblem

Karita Bekkemellem mente at en av årsakene til at arbeidet ikke har kommet lenger, er at problemer rundt tvangsekteskap og æresrelatert vold er typiske kvinne- og barneproblemer.

- Men nå skal vi ta skikkelig fatt i dette, kompetansemiljøene skal systematiseres og regjeringen skal bidra med øremerkede midler, sa hun.

I tillegg til de to millionene Drammen kommune får, skal rundt 12 millioner kroner på landsbasis settes av til kompetanseoppbygging om disse emnene.