Peterson stenger portene

Klarte ikke å redde fabrikkene i Moss og Ranheim.

Peterson Moss

Mossebedriften Peterson klarte ikke å drive videre.

Foto: Espen Torgersen / NRK

– Dette er en trist dag, ikke bare for våre virksomheter i Moss og på Ranheim og de ansatte, men også for treforedlingsindustrien i Norge generelt. I tillegg er denne situasjonen svært beklagelig for våre leverandører som vi har årelange relasjoner med, og som gjennom en konkurs vil lide tap, skriver styreleder Olav Kjell Holtan i en pressemelding.

Den 22. mars sendte bedriften ut en pressemelding om at bedriften står i fare for konkurs. Bedriften klarer ikke å betale leverandørgjelden og fremmet derfor begjæring om offentlig akkord.

– Vi har forsøkt vårt ytterste, herunder gjennom hele påsken, for å finne løsninger for å kunne kjøre videre gjennom akkordperioden, dessverre har vi måttet konstatere at vi ikke lyktes, sier Holtan.

I Moss tingrett i dag fremmet bedriften selv oppbud.

LES OGSÅ:

Klarer ikke betale leverandørene

– Dette er en dramatisk beskjed, ikke minst for de ansatte og deres familier sier Senterpartiets fylkesleder Per Inge Bjerknes.

– Både selskapet og myndigheter må ha fokus på trygghet for disse. Samtidig viser dette behovet for å styrke rammebetingelsene for treforedling, en grønn og framtidsrettet næring som har alle muligheter, men som trenger hjelp over en terskel. Den må tas tak i politisk, sier han.

Peterson er midt i et salg til industrikonsernet Pemco AS, men de nåværende eierne måtte i slutten av mars inn i akkordforhandlinger fordi de ikke klarte å dekke inn en gjeld på 150 millioner kroner.

LES OGSÅ:

Øvrige selskaper berøres ikke

– Både fra gjeldsnemndens og selskapets side har man måttet innse at den kapital som måtte stilles til disposisjon for å drive virksomheten gjennom gjeldsforhandlingene, var vesentlig større enn det som opprinnelig var forutsatt. Som følge av dette har selskapet i dag måtte orientere Gjeldsnemndens leder om forholdet og fremme begjæring om oppbud, skriver styreleder Holtan i pressemeldingen.

Peterson-konsernet eier blant annet fabrikker i Moss, Sarpsborg, Ranheim, Sykkylven, Sverige og Danmark.

De øvrige selskaper i Peterson-konsernet, Peterson Packaging AS, Peterson Packaging AB og Peterson Packaging A/S (Danmark) vil ikke bli berørt av konkursen i Peterson Paper Moss.

260 personer er ansatt i hjørnestensbedriften i Moss, mens det er rundt 120 ansatte på Ranheim.

LES OGSÅ:

Tradisjonsrik bedrift

Sist Peterson hadde kniven på strupen var i 2010. Da slet bedriften med å betale leverandørgjelden og måtte inngå gjeldsforhandlinger for å unngå konkurs.

Bedriften ble grunnlagt i 1801 under navnet M. Peterson & Søn.

Etter hvert kjøpte de seg opp innen skipsfart, og var en av Moss’ mest fremgangsrike skipseierselskaper av 1875.

Peterson er også kjent for å ha levert mosselukta.

I dag leverer Peterson Paper kraft- og testliner samt hylsepapp til bølge- og magasinprodusenter over hele Europa.