Ingen vet hvilke leger som skriver ut mest medisiner

Det er ikke lov å bruke allerede innsamlet data til å sjekke hvilke leger som skriver ut mest medisiner. – Flere kunne hatt nytte av veiledning, sier professor.

Bilde av pasientjournal som viser forskrivning av ADHD-medisin

I løpet av snaut fem uker fikk denne pasienten fra Østfold skrevet ut medisiner for et halvt års forbruk av fastlegen sin. Kommentarene i margen er pasientens egne etter at vedkommende ble rusfri.

Foto: Trond Øyvind Karterud / NRK

– Det er ikke så lett for en lege alltid å vite om han følger det som er normen og gjennomsnittet av praksis blant leger. Han kan gradvis komme litt ut av kurs, og da kan det å bli fanget opp og få en påminnelse være gunstig, sier professor Thomas Clausen.

Thomas Clausen, senterleder for rus- og avhengighetsforskning ved UiO

Professor og leder for senter for rus- og avhengighetsforskning på Universitetet i Oslo ønsker en bedre kontroll med legenes reseptskriving. – Målet er å få bedre kvalitet, ikke at flest mulig skal miste retten til å skrive ut resepter.

Foto: Kristin Ellefsen / © UiO/Kristin Ellefsen

Som leder på Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf) ved Ullevål universitetssykehus, ser han stadig konsekvensene av for mye pillebruk.

I fjor skrev norske leger ut medisiner for 53 millioner kroner hver eneste dag, viser tall fra Reseptregisteret. Alt blir registrert, og kunne enkelt avdekket hvilke leger som skriver ut mye.

Men en helt spesiell forskrift forbyr at dataene kan brukes til å sjekke hvor mye hver enkelt lege skriver ut.

– Tilfeldig tilsyn

Clausen sier han ikke er ute etter å avskilte leger, men er likevel bekymret for manglende kontroll.

– De aller fleste leger er innenfor. Målet er ikke at flest mulig skal miste forskrivningsretten, men det er nok flere enn de som får en reaksjon som kunne ha nytte av veiledning, sier han.

Totalt har 83 leger mistet retten til å skrive ut resept på vanedannende medisiner de femten siste årene. I Norge i dag finnes nesten 5000 fastleger. Legene er blitt avslørt etter tilsyn av fylkeslegen og Helsetilsynet.

Bilde av pasientjournal som viser utskriving av ADHD-medisin

I løpet av snaut fem uker fikk denne pasienten fra Østfold skrevet ut medisiner for et halvt års forbruk av fastlegen sin.

Foto: Trond Øyvind Karterud / NRK

Men et tilsyn skjer først når pårørende, pasienter, kolleger eller ansatte ved apotek varsler. Det er ingen objektive kriterier for når en skal varsle.

– Det må fremmes en sak hos Fylkeslegen, og det er litt tilfeldig om det skjer. Det skal en god del til. Det ville være gunstig å fange opp en uheldig medisinsk praksis tidligere, sier Clausen.

Skeptiske til forslaget

Nestleder Ivar Halvorsen i Allmennlegeforeningen er imidlertid skeptisk til å bruke dataene fra Reseptregisteret til å føre bedre kontroll med legene.

Han frykter blant annet for personvernet.

Nestleder i Allmennlegeforeningen, Ivar Halvorsen

Nestleder Ivar Halvorsen i Allmennlegeforeningen er skeptisk til å bruke dataene fra Reseptregisteret for å få en bedre oversikt over hvor mange resepter legene skriver ut.

Foto: Trond Øyvind Karterud / NRK

– Vi leverer mange personlige data inn i et register. Det er et problem dersom de blir brukt på en måte som verken pasienter eller leger føler seg bekvemme med, sier Halvorsen.

Hos Datatilsynet mener de imidlertid det er fullt mulig å lage et register som ivaretar personvernet.

Camilla Nervik, seksjonssjef for offentlige tjenester, Datatilsynet

– Både legens og pasientenes personvern kan ivaretas på en god måte dersom en begrenser tilgang og bruk og hvem som skal se data til hvilke formål, sier seksjonssjef Camilla Nervik i Datatilsynet.

Foto: Trond Øyvind Karterud / NRK

– Personvernretten er jo ikke i prinsippet til hinder for å gjøre kontrollformål. Men det må gjøres på en skikkelig måte. Man må ikke bruke det til å henge ut enkeltleger eller pasienter, sier seksjonsleder Camilla Nervik og understreker:

– Det er fullt mulig å få til en slik oversikt dersom man begrenser tilgang og bruk.