Mistenkelig dødsfall i Hemsedal

Politiet har funnet en død person i et hus på Ulsåk i Hemsedal. De vurderer funnet av den døde personen som mistenkelig.

Hus som er åsted for mistenkelig dødsfall i Hemsedal

Dette huset er åsted for det mistenkelige dødsfallet i Hemsedal.

Foto: NRK

Politiet har startet etterforskning etter funnet av en død person i et bolighus i Hemsedal.

Personen ble tidligere i dag funnet i en sokkelleilighet på Ulsåk i Hemsedal.

Det er gjort funn på stedet som gjør at politiet etterforker saken som et drap. Politiet kan av etterforskningsmessige hensyn ikke si noe mer om funnene.

Kriminalteknikere arbeider nå med å undersøke åstedet. Politiet foretar også omfattende taktisk etterforskning. Nordre Buskerud politidistrikt vil få bistand fra Kripos under etterforskningen.

Den avdøde er en voksen kvinne og politiet har en formening om hvem hun er, men hennes identitet vil først kunne fastsettes ved obduksjon og identifisering.

En person er siktet i saken. Politiet har opplysninger om at siktede oppholder seg i utlandet.

NRK oppdaterer saken.

Created by InfoDispatcher