- Nå er det Østfold som gjelder

Toppkandidat for Senterpartiet i Østfold, Per Kristian Skulberg, vil ha et skikkelig Østfold-løft.

Per Kristian Skulberg
Foto: Privat

Skulberg har en lang politisk fartstid, blant annet som politisk rådgiver og statssekretær i Miljøverndepartementet på 80- og 90-tallet.

Nå er han førstekandidat for Østfold Senterparti og lover å kjempe for hjemfylket.

– Nå er det Østfold det gjelder. Vi skal gjøre nye helsegrep og sørge for et samferdselsløft for Østfoldbyene, sier Skulberg til NRK.

Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

– Senterpartiet er for meg det eneste partiet som tar vare på livsmiljøet for våre etterkommere, samtidig som det skal være plass for menneskets liv og virke i dag. Håndtering av de tre krisene verden står oppe i: klimakrisa, finanskrisa og verdens matvarekrise er det ingen som er bedre på, fordi Senterpartiet har vilje og evne til å tenke langsiktig, forklarer han.

- Østfold trenger flyplassen

Skulberg forteller også at det viktigste i valget av politiske samarbeidspartnere er at de er framtidsvilje til å satse på "grønne jobber for grønn energi".

– Jeg vil helst samarbeide med AP, så lenge de holder seg til Soria Moria-erklæringen. Frp vil jeg samarbeide minst med, fordi livet krever mer enn overforenklinger, sier han.

Hvordan stiller du deg til utbygging av dobbeltsporet jernbane gjennom Østfold?

– Jeg vil ha, og kjemper for denne saken.

Hva mener du om sammenslåing av kommuner?

– Det skal kommunene bestemme selv.

Bør det åpnes for tvangssammenslåing av kommuner?

– Ingen bør tvinges av regjering eller storting.

Hvordan ønsker du at Moss Lufthavn Rygge skal utvikle seg i framtiden?

– Ledelsen må jobbe jevnt og trutt for at den etter hvert kan gå med overskudd, fordi Østfold trenger flyplassen. Jernbanespor helt fram må vurderes.