Penger til Viskum igjen

Kunstneren Morten Viskum er igjen tilgodesett i forslaget til statsbudsjett.

Morten Viskum stiller ut døde dyr
Foto: Reidar Mosland / NRK

Den omstridte samtidskunstnerens Kunstlaboratorium i Vestfossen vil få en påplussing på 347.000 kroner, og kan samlet notere seg for drøyt 1,8 millioner kroner i statlig støtte.

- Vi er selvfølgelig veldig godt fornøyd med at vi øker i år også. Å øke med 20 prosent i disse tider er veldig bra, sier Viskum,

Gir ringvirkninger

- Hva får skattebetalerne igjen for pengene som går til kunstlaboratoriet?

- For det første så får de et veldig godt både internasjonalt og norsk tilbud på samfunnskunstbiten. Også er det veldig mange gode, positive synergieffekter i Vestfossen og lokalsamfunnet og regionen. Det er ikke bare positivt for kunstlaboratoriet isolert sett, men for helheten, sier Viskum.

Pengene går til driften

Det økte tilskuddet fra staten vil gå til drift. - Vi har et driftsbudsjett som ikke er på det nivået som kreves av en kunsthall på vår størrelse, så det går til den generelle driften og den utstillingsvirksomheten vi allerede har.

Viskum håper at statsstøtten fortsetter å øke, for han vil gjerne øke bemanningen ved kunstlaboratoriet.

- Vi er veldig sterkt underbemannet, og trenger rett og slett flere folk til å drifte stedet. Vi kunne også trenge mer penger til markedsføring, sier han.