Penger til kollektivtrafikk

Regjeringen setter av 841 millioner kroner til kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier i Oslo og Akershus i forslaget til statsbudsjett. Nær halvparten skal brukes på Fornebubanen. Penger til jernbane kommer i tillegg.