Kommer raskere i gang med veibygging

E16 over Sollihøgda skal utbedres. Regjeringen setter av 100 millioner kroner slik at arbeidene kommer i gang tidligere enn planlagt.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kom i dag med gode nyheter til alle som kjører E16.

Foto: Louise Samnøy / NRK

– Mange ønsker seg en utbedring av denne veistrekningen. Jeg har selv kjørt den mange ganger og sett hvor dårlig den er, sa Ketil Solvik-Olsen da han i dag presenterte budsjettlekkasjen på Sollihøgda.

Strekningen mellom Bjørum og Skaret skal få fire felt.

– Ved å få en firefelts motorvei, knytter vi sammen Sandvika og Hønefoss bedre. Det blir tryggere å kjøre her, og den mentale sperren for å reise mellom Sandvika og Hønefoss blir mindre, sa Solvik-Olsen.

Vil redusere ulykkesfaren

Solvik-Olsen understreket også behovet for å gjøre noe med strekningen raskt slik at man kan unngå flere ulykker.

E16 Bjørum

E16 mellom Sandvika og Skaret skal bygges ut og utbedres. Dette illustrasjonsbildet fra Statens vegvesen viser et kryss ved Bjørum.

Foto: Statens Vegvesen

– Det er mange svinger og bakker, og den er uoversiktlig. Det tar lengre tid å kjøre enn det burde, men ikke minst er det altfor mange ulykker. Bare de siste ti årene har det vært 50 ulykker her, også dødsulykker.

Ifølge Nasjonal Transportplan, skulle arbeidene på denne veistrekningen starte opp i 2018.

– Med 100 millioner kroner allerede nå, kan arbeidet starte tidligere enn planlagt, sannsynligvis i 2017, sa samferdselsministeren.