Pengeopprør i politiet

Mange har ikke fått lønnstillegget de er blitt lovet. - Dypt urettferdig, sier politioverbetjent.

Anne-Bente Kentsrud og Jan Henrik Håkestad

Anne-Bente Kentsrud og Jan Henrik Håkestad har ikke fått lønnstillegget de er blitt lovet.

Foto: Espen Øyen / NRK

Det er pengeopprør innad i politiet i flere politidistrikt.

Tillegget på 25 tusen kroner, som ble forhandlet frem i fjor, har bare blitt fordelt mellom noen.

Politioverbetjent i Buskerud, Jan Henrik Håkestad sier at det går på motivasjonen løs.

Anne-Bente Kentsrud

Politioverbetjent Anne-Bente Kentsrud.

Foto: Espen Øyen / NRK

– Det føles urettferdig. Jeg har mennesker under meg som har fått disse pengene, men jeg som mellomleder har ikke fått noe.

Hva galt har jeg gjort?

Politibetjenter gikk i flokk og demonstrerte for over et år siden. De krevde bedre betalt for jobben, og det fikk det. I hvert fall nesten. For tillegget på 25.000 kroner er det fortsatt 27 personer i Søndre Buskerud politidistrikt som ikke har fått.

Politioverbetjent Anne-Bente Kentsrud er en av dem.

– Da tenkte jeg hva galt jeg har gjort. Det gjør noe med deg som person og gjør noe med motivasjonen din. Du føler at det du gjør, ikke er verdt de ekstra pengene.

Les: Folk støtter politiet

Les også: I tog for høgare løn

Politiaksjon

Politiet demonstrerte utenfor Stortinget i fjor.

Foto: NRK

Dypt urettferdig

De skal ut på jobb sammen. En har fått, den andre ikke. Og de er ikke alene, for i politidistriktene landet rundt er situasjonen nøyaktig den samme. Morten Almsbakken føler en bismak med å ha fått pengene.

- Det er jo dypt urettferdig. En rettferdig lønnspolitikk er elementær i enhver organisasjon. Når vi da har en situasjon som gjør at noen blir satt på sidelinjen, synes jeg det er vondt, sier han.

- I etterkant hadde kanskje det riktige vært og sagt at vi ikke tar i mot noe. Dette skulle gjelde alle.

Les også: Politifolk jobber overtid igjen

Les også: Folks tillit til politiet svekket

Uenige om tolkning

Politimester Christine Fossen mener hun har fordelt pengene etter retningslinjer fra politidirektoratet.

– Jeg har stor forståelse for at de synes det er urettferdig, men jeg må forholde meg til den fullmakten og retningslinjer som arbeidsgiver, det vil si politidirektorat, har gitt, sier Fossen.

Arne Johannessen

Leder av Poltiets fellesforbund, Arne Johannessen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Politidirektoratet og politiets fellesforbund er uenige om tolkningen av avtalen de inngikk i fjor. I enkelte politidistrikter, som Oslo og Agder, har politimestrene gitt 25.000 til alle, men de fleste politimestrene gir ikke etter for presset fra de ansatte.

- Teksten er klar

Leder i Politiets fellesforbund, Arne Johannessen, sier følgende om saken:

– Jeg er forferdelig skuffet over at ikke alle politimesterne har klart å følge opp dette. Politimesterne har tolket dette ulikt. Dessverre har ikke alle som er innebefattet med avtalen fått tillegget. Jeg beklager dette veldig, sier Johannessen.

– Etter min vurdering er ikke teksten uklar. De skylder på økonomi, men nå er det avtaleteksten som er bindende mellom avtalene. De fleste har funnet penger på eget budsjett. Her må politidirektoratet sammen med mesterne finne en løsning slik at vi slipper denne forskjellsbehandlingen, avslutter han.