Nekter å jobbe videre med problem-bru

Riksveien i Fredrikstad skulle stått ferdig i fjor høst. Nå stanser entreprenøren arbeidet på grunn av en langvarig pengekrangel med Statens vegvesen.

Pelen som ikke har blitt støpt på brua over Seutelva.

Helt til venstre (innringet) ses et stålrør som er ført ned i grunnen, men som ikke er festet til fast fjell. Det er to slike rør som har ført til problemer.

Foto: Statens vegvesen

Riksvei 110 nord for Fredrikstad var planlagt åpnet for ett år siden og skulle da ha vært starten på bompengeinnkreving i byen.

Men åpningen har blitt utsatt to ganger på grunn av problemer med en bru på den 1400 meter lange strekningen.

Nå nekter entreprenøren å jobbe videre med brua før Statens vegvesen garanterer at de får betalt.

Daglig leder Jack Valleraune i Park & Anlegg

Daglig leder Jack Valleraune i Park & Anlegg har stanset firmaets arbeid med Seutbrua inntil videre.

Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

– Vi har stanset arbeidene med fundamenteringen av brua. Vi må få en garanti om at de ekstra kostnadene som påløper vil bli betalt før vi starter opp igjen. Jeg er skuffet over at vegvesenet ikke tar ansvar, sier daglig leder Jack Valleraune i Park & Anlegg til NRK.

Pengekrangelen har allerede vart i flere måneder. Nå frykter både vegvesenet og bilistene i byen at konflikten blir langvarig.

Det var Fredriksstad Blad som først skrev om saken.

Bunnløse problemer

Det er trøbbel med å feste to av pelene som skal bære brua som har utsatt og fordyret prosjektet. Grunnforholdene gjør at utbyggerne må helt ned på 60 meters dyp for å finne solid fjell.

Park & Anlegg skal allerede ha lagt ut for over 80 millioner kroner for tilleggskostnader som har påløpt underveis i byggingen.

Ny løsning for fundamentering vil ifølge Valleraune koste ytterligere 20–25 millioner.

– Det er et markant avvik i forhold til det vi la til grunn da vi regnet ut prisen på jobben. Kravet vårt bunner i en tvist som har vart i flere måneder. Nå har vi kommet til et punkt hvor selskapet vårt har lagt ut så mye penger at vi må sette ned foten, sier han.

Rammen på byggeprosjektet var opprinnelig på rundt 675 millioner kroner.

I august fortalte vegvesenet at hele veiprosjektet måtte utsettes mellom fem og sju måneder. Prisen ligger nå an til å ende på 800 millioner.

Utbygging av Seutbrua

Park & Anlegg krangler med Statens vegvesen om hvem som har ansvaret, og hvem som skal ta regningen, for at utbyggingen av Seutbrua i Fredrikstad har stanset opp.

Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

Vegvesenet: – Det haster

Prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen sier at de jobber med å finne en løsning på pengekrangelen, men minner om at de forvalter penger for fellesskapet.

– Uenighetene må løses så vi kommer i gang med arbeidene igjen. Men vi håndterer bompenger og statlige midler her, så vi må følge de vanlige rutinene, sier han.

Veum mener at arbeidene med brua ble startet med utgangspunkt i et grunnlag som var godt nok.

Tore Veum i Statens vegvesen

Prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen sier det haster med å komme til en løsning med Park & Anlegg.

Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

– Vi har boret pelene ned til det vi antok var fjell. Så har det gått for lang tid før vi fant ut at pelene ikke kunne stå der fordi det ikke var god nok forankring til fjellet.

Krangelen mellom vegvesenet og entreprenøren handler om hvem som har ansvaret for problemene, og hvem som skal ta regninga til slutt.

– Det begynner å haste med å finne en løsning, så vi får kommet i gang med arbeidene igjen, sier Veum.